Loading…
Tilbage

Facebook frygten - du mister kontrollen


På nettet er der mange, der deler og diskuterer - ofte stærkt personfølsomme - oplysninger. I mange tilfælde har de ikke kontrol eller overblik over disse informationer når først de er lagt på nettet.

Det gælder ikke mindst danskere på Facebook - Danmark kaldes verdens førende Facebook nation. Der er lige nu gang i debatten om faren for, at Facebook bliver en slags big brother værktøj for kommercielle interesser og magthavere - og for at private oplysninger på nettet bliver misbrugt.

Er der allerede sket et kulturskifte, som man bare må tage bestik af? Er rådgivningen god nok? Har vi styr på etikken?

På Facebook er der en dansk gruppe, der problematiserer at Facebooks ejerskab til og kontrol over personlige oplysninger om danskere er reguleret efter amerikansk / californisk lovgivning.
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=64444163568&ref=nf

En anden gruppe giver bud på hvordan man trods alt kan slette sine data.
http://www.facebook.com/group.php?gid=16929680703

Computerworld havde den 13.2.9 en artikel om hvorman man generelt kan fjerne uønskede personlige oplysninger fra nettet.
http://www.computerworld.dk/art/49968

Computerworlds artikel er baseret på et mere omfattende materiale fra websitet Smashgods.
http://smashgods.com/2008/08/20/become-web-dead-erase-your-online-identity-in-10-steps/

Ét af de helt centrale råd er ikke at koble sin rigtige identiitet til personfølsomme oplysninger, som fx fakta eller holdninger.

Men hvordan passer det sammen med fx den måde vi er vant til at kommunikere som ligeværdige borgere i et åbent demokratisk samfund? Eller som borgere og myndigheder over for hinanden. Hvilke krav skal vi stille til både sikkerhed/fortolighed og datakontrol på nettet for at dialogen kan ske på et etisk forsvarligt grundlag, der holder også om 5 eller 10 år?

Skal det være et krav til netsteder, at man som bruger skal have kontrol over eget indhold - og fx ret til at ændre ller slette det? Det vil ikke være uden mange problemer. Hvor bør grænserne gå?
[slettet indlaeg]