Loading…
Tilbage

Etablering af en basal fællesoffentlig fuldmagtsløsning besluttet


28-03-2012 11:04:22

Den 23. marts 2012 besluttede styregruppen for Digitaliseringsstrategien at igangsætte udviklingen af en basal fællesoffentlig fuldmagtsløsning som videreudvikling af NemLog-in.

Der er blevet udarbejdet en Business case, projektinitieringsdokument, gevinstrealiseringsplan, risikoanalyse og en kvalitetsplan. Der blev desuden udarbejdet en kravspecifikation baseret på to foranalyser vedr. fuldmagt af hhv. Rambøll Management og IT Crew. Kravspecifikationen har ligesom foranalyserne været i høring hos den faglige referencegruppe for fællesoffentlig brugerstyring og centrale interessenter.

Den endelig kravspecifikation blev revideret på baggrund af høringssvarene, og det forventes at der ultimo april indgås en aftale med leverandøren for NemLog-in-løsningen (NNIT) om aktiviering af option i den nuværende kontrakt om partsrepræsentation.

Den basale fuldmagtsløsning muliggør:

- at statistiske rettigheder til borgerrettede løsninger kan tilsluttes NemLog-in og delegeres

- at borger kan delegere en eller flere rettigheder til en repræsentant. Repræsentanten kan være en anden borger, virksomhed eller medarbejder

- at repræsentanten kan initiere fuldmagtsprocessen for borgeren

- at borgeren kan registrere fuldmagter ét centralt sted

- at virksomheder kan se de fuldmagter, som virksomhedens medarbejdere har modtaget af borgerne

- registrering af betroede organisationer og medarbejder, som på sigt vil kunne lægge fuldmagter ind for borgerne