Loading…
Tilbage

Hvor skal vi gøre af vores data, når vi vil dele?


08-03-2012 23:37:54

Jeg har som embedsmand stillet data til rådighed for den undrende offentlighed på vegne af Stevns Kommune. Det har jeg gjort, fordi der ikke var noget, der talte imod at gøre det.

Jeg har måske lagt lidt mere ud, end de fleste, idet jeg (også) har tilgængeliggjort vores grundkort. Det har jeg kun gjort, fordi det ingen mening gav at begynde at fakturere eventuelle aftagere, eftersom selve faktureringen og produkttilpasningen ikke kunne (eller måtte!) give et positivt udbytte. (Som en sidebemærkning kan jeg anføre, at selve anlægsomkostningen ikke må ligge til grund for en eventuel brugerbetaling. Her må kun grænseomkostningen ligge til grund - altså kun medgået tid.)

Mange kender sagen, så den lader vi ligge!

Jeg har mange andre data, som jeg gerne vil af med! Dem lægger jeg på Stevns Kommunes hjemmeside som kmz-filer eller zippede mapinfo-filer. Det er eksempelvis forsamlingshuse, skoler, institutioner eller valgdistrikter oma.

Måske lidt spredt fægtning, men stadig data som jeg kunne lade blive i skuffen og dog alligevel lægger ud.

Hvis sandt skal siges er det dog lidt tilfældigt, hvad jeg lige kommer i tanke om at lægge ud. Det koster måske kun marginalt mere at dele sine data, men det sker hyppigt, at jeg ikke kommer i tanke om, at et dataset kunne have interesse for andre.

Nu kommer jeg tilbage til overskriften: Er det godt nok at lægge data på hjemmesiden?

Er der en bagatelgrænse for data?

Er der behov for en nem og enkel måde at tilgængeligøre og synliggøre data, som myndighederne gerne vil dele?

Kunne vi fx melde en mappe (fx. http//:stevnskom.dk/maps) ind til et fællesskab, hvor en bot så crawler og rapporterer? Hvordan kan sådan noget beriges med metadata? Hvordan kommer der så geografi på?

Der er mange spørgsmål. Hvem føler et ansvar, og er der nogle svar?

Profilbillede

Myndighederne kan også vælge OpenSource programmer til dette

Tine Müller

Jeg bruger Drupal/Google Maps API til at dele data.

Hvis I selv vil afprøve det og logge ind som en kommune, så afprøv det her.

Måske vil denne gruppe Drupal i offentlig regi interessere jer, som bruger Drupal eller overvejer det.

Profilbillede

Når myndigheder vil stille data til rådighed ..

Cathrine Lippert

Kære Søren

Stevns Kommune er en af de myndigheder, som stiller data til rådighed - fordi der ikke er noget, der taler imod det, som du skriver, og vel sagtens ud fra idéen om at udnytte de digitale ressourcer optimalt. Det er super!

Du stiller nogle spørgsmål om praktiske forhold i forbindelse med det at stille data til rådighed:

"Er det godt nok at lægge data på hjemmesiden?"
Det korte svar er ja. I første omgang er det vigtigste, at data gøres synlige og tilgængelige. Hvis det viser sig, at en masse aktører gerne vil bruge Stevns Kommunes data, og disse aktører efterspørger en særlig form for adgang til data (det kunne fx. være webservices), bliver det relevant at overveje, om I kan og vil efterkomme disse ønsker, men i første omgang anbefaler vi, at I gør data tilgængelige på jeres hjemmeside på en måde, som er så nem for jer selv. Det gør vi for at optimere sandsynligheden for, at I kan overkomme at publicere data. Læs også mere om dette i vores vejledning om udstilling af data.

"Er der en bagatelgrænse for data?"
Det er der sandsynligvis, men det er nok ikke muligt at generalisere. I første omgang er det vigtigste at gøre det tydeligt, at data er til rådighed, og så længe I holder jer til en simpel måde at publicere data, hvor I ikke kaster en masse ressourcer efter det, så er det bedre at publicere både skidt og kanel nu, og så efterhånden som I måske får nogle erfaringer med den reelle anvendelse af de publicerede data luge "skidtet" fra.

"...synliggøre, botcrawling, metadata ...?"
Det er her Datakataloget kommer ind i billedet. Det er low-tech og kunne sikkert være meget bedre, men det er der, og det er præcis etableret for at give myndigheder mulighed for at registrere deres tilgængelige datasæt ét sted, hvor de, som ønsker at genanvende data, kan få et samlet overblik. Stevn Kommune er - ligesom alle andre myndigheder - overordentlig velkomne til at registrere deres data i Datakataloget. Kataloget er kun et opslagsværk, som henviser til, hvor data kan findes - ikke et repositorie som indeholder de konkrete datasæt. I Datakataloget er der mulighed for, at databrugerne kan tilføje kommentarer i forbindelse med de enkelte datasæt, så I kan evt. opfordre brugerne til at efterlade en bemærkning om, hvad de bruger jeres data til, og på den måde få mere viden om den reelle brug.

Jeg håber, at ovenstående var svar på dine spørgsmål, og at I vil fortsætte med at publicere data og - i den forbindelse - vil benytte Datakataloget.

Mange hilsener,
Cathrine
'Offentlige Data I Spil'