Loading…
Tilbage

Hvor meget bruger borgerne selvbetjening i din kommune?


22-02-2012 10:35:35

En pointe der er interessant at tænke over, når der laves nye selvbetjeningssystemer.

Men husk det er ikke nok at gemme telefonnummeret løsningerne skal også være attraktive at bruge:

Der er mange penge at hente, hvis borgerne i højere grad bruger selvbetjening, når de henvender sig til kommunen. Sammenlignet med en henvendelse ved personligt fremmøde, der i gennemsnittet koster 75 kr. for kommunen, koster en henvendelse via selvbetjening med automatisk dataoverførsel kun ca. 20 kr.

Med denne KL Kommunebenchmark kan du få en pejling af, i hvor høj grad borgere i din kommune henvender sig via selvbetjening. Derudover gives der i bilaget inspiration til det videre arbejde med mere digitalisering.

Data til benchmarken stammer fra projektet KOMHEN 2.0, hvor 78 kommuner indberettede data i ugerne 43-45 2011.

Kilde: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Artikler/95290/2012/01/Hvor-meget-bruger-borgerne-selvbetjening-i-din-kommune/