Loading…
Tilbage

Udkast til standard for Person trukket tilbage


I sommeren 2011 blev udkast til standarden "Person" sendt i offentlig høring via Høringsportalen.

På baggrund af de indkomne høringssvar blev det besluttet at trække udkastet til standard tilbage. Begrundelsen herfor fremgår af høringsnotatet, som er publiceret på Høringsportalen sammen med udkastet og høringssvarene, som kan findes her:

Høring over udkast til standarden "Person"