Loading…
Tilbage

Information om systemopdatering samt identificeret fejl på statistiksystemet


10-10-2011 15:28:12

I uge 40 blev der lagt opdateret systemkode på statistiksystemet. Den opdaterede systemkode indeholder følgende:

  1. Referral-urler håndteres bedre. Den ene af to årsager til manglende referral-urler er rettet. Referral-urler "tabes" i mange tilfælde, fordi der via NemLog-in sker en række redirects, som medfører tab af referral-urlen. Der er også tilfælde, hvor statistiksystemet selv taber dem. Det kan ske i situationer, hvor der sker en refresh eller lign. af startsiden på den relevante service. Det er nu rettet, så statistiksystemet er mere robust og sikrer, at referral-urler bæres med. Der arbejdes samtidig på at sikre, at en fremtidig revision af NemLog-in vil understøtte videreførsel af referral-urler. 
  2. Håndtering af historiske data delvist forbedret ved dataindlæsning. Indlæsning af data har hidtil kun medtaget de services, som er aktive på indlæsningsdagen. Dvs. f.eks. services som blev deaktiveret igår, kom slet ikke med ind i statistikdatabasen - heller ikke med deres historiske data. I de tilfælde, hvor f.eks. en kommune tages af som abonnent til en tjeneste, ville det derfor medføre, at historiske data for den pågældende service ændres. Indlæsningen af data er nu ændret, så ALLE data indlæses, også for services som ikke er aktive på indlæsningsdagen. Bemærk at rådata opsamles af et andet system, og den opsamling er derfor ikke påvirket af den systemlogik, der indlæser, behandler og fortolker data før præsentation på statistiksystemet.

Logikken i pkt. 2 er også aktiv på frontenden. Dvs. når data skal præsenteres, fremsøger maskinen først alle services, som er aktive lige netop nu. Af den årsag frasorteres alle data for services som blev deaktiveret i går, i foregårs osv. Den fejl kan medføre, at historiske data kan ændre sig, afhængigt af hvornår man laver sin søgning. Den fejl kan desværre ikke rettes lige foreløbigt, da det kræver opsætning af et større udviklingsmiljø, som først vil blive etableret om noget tid.

For at opdateringerne skulle tage effekt, måtte alle data fra 2011 genindlæses og behandles forfra. Det tog desværre lang tid, hvilket vi beklager. Lørdag morgen d. 8. oktober var alle data imidlertid indlæst og statistiksystemet klar til brug igen.