Loading…
Tilbage

Hvad ved mobilapp'en om dig? - en rapport fra det norske Datatilsyn


19-09-2011 09:47:39

 

Hvilke personoplysninger henter de forskellige applikationer ud fra din mobiltelefon - og hvad får du at vide om det?

Svaret er at meget kan trækkes ud, men at du som bruger får lidt information om det. Næsten alle som køber en mobiltelefon i dag  køber en smartphone. Med denne følger såkaldte apps eller applikationer - selvstændige programmer som er specialtilpasset platformen. I rapporten fra det norske Datatilsynet ”Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner[PDF - 31 sider] kommer det frem at både norske og udenlandske apps kan trække rigtig megen information fra en mobiltelefon uden at brugeren bliver godt informeret om det.

Da mobilmarket (platforme og app-stores) er globalt, gælder dette generelt og derfor også for danskere og vores mobiltelefoner. Rapportens konklusioner er (på norsk):

 

  • App-brukeren er ikke i tilfredsstillende grad informert om hvilke opplysninger som samles inn om vedkommende, hva som er formålet med innsamlingen og hvordan opplysningene eventuelt viderebrukes. 
  • Det fremstår som uavklart hvem som er behandlingsansvarlig for applikasjoner som behandler personopplysninger.
  • App-brukerens rett til innsyn i personopplysningene som behandles er vanskelig når det ikke fremkommer hvem som håndterer personopplysningene (hvem som er behandlingsansvarlig).
  • Muligheten til å legge ut informasjon om hvordan appen håndterer personopplysninger i App Store eller Android Market, benyttes sjelden. Dersom dette i større grad hadde blitt gjort ville brukeren før installasjonstidspunktet hatt et bedre grunnlag til å ta en kvalifisert beslutning om å installere appen eller ikke.  
  • Muligheten til å legge ut informasjon i selve appen om hvordan den håndterer personopplysninger, benyttes sjelden. Det er verdifullt å legge ut informasjon også her slik at brukeren har den lett tilgjengelig også etter at applikasjonen er lastet ned. Dersom informasjonen utelukkende ligger i selve appen, vil imidlertid brukeren først informeres etterat samtykke i forbindelse med nedlasting av appen er gitt – dette er feil rekkefølge.
  • Muligheten til å legge ut informasjon om hvordan appen håndterer personopplysninger på nettsiden som app-ansvarlig råder over, benyttes sjelden. Dette er uheldig, ettersom en slik personvernerklæring ville økt tilgjengeligheten til informasjonen og fordi det ville bidratt til å synliggjøre hvem som er ansvarlig for appen. Det ville også ha klargjort hvilket lovverk (jurisdiksjon) appens håndtering av personopplysninger ligger inn under

- Pressemeddelelesen fra Datatilsynet- "Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner” [PDF - 31 sider]