Loading…
Tilbage

Leverandørerne har ansvaret for at tællerscripts er implementeret korrekt


02-09-2011 15:12:49

Det hænder, at myndigheder og leverandører henvender sig til KL eller IT- og telestyrelsen med meldinger om forkerte data på statistik.borger.dk. Det kan fx ske i situationer, hvor data på statistik-borger.dk indeholder for store afvigelser i forhold til de konkrete transaktioner (f.eks. bestillinger), der faktisk er modtaget i fagsystemerne. I stort set samtlige tilfælde viser det sig imidlertid, at fejlen ligger i leverandørens implementering af tællerscriptet på den pågældende løsning.

IT- og Telestyrelsen er naturligvis meget gerne behjælpelig, når myndigheder eller leverandører ønsker hjælp til at identificere kilden til afvigende statistik-data. Leverandører og myndigheder har imidlertid det primære ansvar for, at tællerscriptet er implementeret korrekt. De har også de bedste forudsætninger for at fejlsøge løsningen og implementeringen, da fejlen som regel ligger udenfor IT- og Telestyrelsens rækkevidde.

Derfor indskærpes det nu, at leverandørerne har ansvaret overfor deres kunder - myndighederne - for at tællerscripts er implementeret korrekt.

Hvad skal man som leverandør gøre, hvis man opdager at en løsning ikke tæller korrekt?

Hvis der identificeres uventede eller misvisende data på statistik.borger.dk skal leverandøren af den pågældende løsning gøre følgende:

  1. Dokumentér problemet ved at eksportere statistik fra statstik.borger.dk for en given relevant periode for den pågældende løsning (og evt. abonnent) og sammenligne med leverandørens og/eller myndighedens egne logs over modtagne bestillinger og andre afsluttede transaktioner.
  2. Orientér IT- og Telestyrelsen om situationen via admin@borger.dk, al tilgængelig dokumentation af problemet bedes vedhæftet for hurtig opfølgning. Formålet er, at IT- og Telestyrelsen ønsker at kende til eventuelle problemer med data og skal have mulighed for, hvor det er relevant, at kommunikere til relevante parter om eventuelle problemer med statistikken, herunder brugere af statistik systemet.
  3. Gennemgå og test løsningens implementering af tællerscript for eventuelle fejl i forhold til vejledningen - også interne fejl i egen systemlogik.
  4. Analysér konkret hvordan løsningen sender start- og slutscripts afsted.
  5. Gennemgå eventuel statistik over brugeres OS, browser mv. mhp. at identificere eventuelle fejlkilder på brugernes side.
  6. Ret fejlen.
  7. Orientér IT- og Telestyrelsen om situationen via admin@borger.dk.

Såfremt ovenstående ikke er tilstrækkeligt til at finde en løsning på problemet, kan IT- og telestyrelsen levere udtræk af statistikkens rådata over en given periode for en given leverandør og evt. konkret løsning og evt. myndighed/abonnent. Udtræk kan rekvireres ved at kontakte borger.dk på admin@borger.dk. Dette kan anvendes af leverandøren til at komme et spadestik dybere i analysen af eventuelle fejlkilder.

Hvis problemet stadig består, kontaktes borger.dk igen med en rapport om situationen via admin@borger.dk.

Bemærk iøvrigt, at der netop er publiceret en opdateret version af vejledningen, som kan findes under ressourcer. Med denne opdatering er der ikke ændret i retningslinierne. Vi har blot forsøgt at tydeliggøre visse dele af vejledningen.