Loading…
Tilbage

Session 2 – digital borgerinddragelse anno 2011. Praktiske erfaringer og gode råd


25-08-2011 14:43:08

Kontoret for it-kompetencer og tilgængelighed i IT- og Telestyrelsen stod for denne session til årets danske IGF. En række kommuner, Region Syd, KL og en jurist debatterede og gav gode råd til, hvordan man kan komme i gang med dialogen på nettet med borgerne. Rune Mejlvang, aka. Manden fra kommunen, var debatstyrer og indledte med en række eksempler på eksisterende offentlig borgerinddragelse:

Borger.dk som hovedindgang til offentlige høringer

Bliv hørt – Københavns Kommunes digitale høringsindgang

Ideoffensiv.dk fra Skanderborg kommune

Vejlesfremtid.dk fra Vejle kommune

Staffanstorp kommune har lavet en WordPress-hjemmeside

Crowdculture.se på kulturområdet i Stockholm

Kolding kommune på Facebook – har en meget aktiv borgmester

Frank Jensen, overborgmester i Københavns kommune, på Facebook

Kommunchef.com – Katrineholms kommun i Sverige

Der tegnede sig i debatten to yderpunkter, hvor den ene, repræsenteret med Søren Sandfeld Jakobsen, jurist fra Aalborg Universitet, fokuserede på, hvad man må som myndighed må på de sociale medier. Hans hovedpointe var at lovgivningen ikke er gearet til sociale medier og at der derfor er en række faldgruber, man skal være opmærksom på. Myndigheder skal træde meget varsomt og være meget opmærksomme på hvornår det på den ene side er hyggesnak og på den anden side bliver sagsbehandling.

Det andet yderpunkt, repræsenteret med Webkonsulent Eva Maria Knudsen fra Odense Kommmune, argumenterede for at kommunerne bare skal kaste sig ud i det og lære hen ad vejen.

Jesper Brieghel fra KL fortalte, at 21 ud af 98 kommuner har en officiel kommune-side på Facebook. Han forklarede, at kommunernes største barriere ift. at komme i gang med sociale medier er manglende ressourcer. De fleste steder fokuserer man på at bevare de ”varme hænder”, frem for de ”kolde hænder”, dvs. administrativt personale, såsom kommunikationsfolk.

Værdien af digital borgerinddragelse er svær at gøre op i penge. På den ene side viser erfaringer fra SKAT, at besparelsen ligger i at få folk til at anvende selvbetjeningsløsninger. Jo mindre dialog, jo større afkast. Så hvorfor åbne en diskussionskanal, spurgte Jesper Brieghel retorisk og svarede selv, at det for ham (og KL) var et spørgsmål om at den digitale inddragelse modarbejder den kedelige tendens til faldende kommunalvalgsdeltagelse og kommunalpolitisk interesse. Og hvordan sætter man en pris demokrati?

IT- og Telestyrelsen lancerede i forbindelse med sessionen et magasin med en række konkrete eksempler på borgerinddragelse og gode råd (hent som pdf).