Loading…
Tilbage

Test eksemplet virker!- status 24.aug.2011


24-08-2011 11:58:39

Status 24.aug.2011- Test eksemplet virker!

For ca. 2 minutter siden fik jeg hul igennem til test UDDI. Dvs. at mit test eksempel virker. Æren for det arbejde går direkte til Dennis Jensen Søgaard og Jacob Lund Mogensen (mySupply, takkes for at have givet et validt certifikat til test UDDI).

De næste skridt er (i uvilkårlig rækkefølge):

  • Skrive hvordan man kan få test eksemplet til at virke i RASP .NET 1.2.3 (en del af leverancen), og gøre de filer tilgængelige på Digitalisér.dk.

OPDATERING: Opsætnings guiden er blevet endnu større med afsnit om troubleshooting og opsætning af samplet. Valid test certifikat følger så snart tilladelsen til at lægge det ud er givet.

  • Oprette client framework med test eksemplets funktioner og kalde dem fra python.
  • Forsøge at implementere disse funktioner direkte i python.
  • Konstruere en webformular, der tager den nødvendige info og uploader et xml dokument, som så sendes via RASP til test UDI.
  • Skrive lidt om hvordan man kan anvende RASP .NET i IronPython til videre udvikling af en robust client.

Hvis jeg har glemt noget, er I mere end velkomne til at supplere. Jeg regner med at tage mig af mindst et af de her punkter, men bestræber mig at fuldføre de tre første.

Med venlig hilsen,

Mossa Merhi