Loading…
Tilbage

Ny undersøgelse om myndighedernes brug af sociale medier


24-08-2011 11:32:41
En ny rapport om myndighedernes brug af sociale medier er netop blevet offentliggjort. 

Nogle af de overordnede konklusioner i rapporten ”Myndighedernes erfaringer med og planer for web 2.0-kommunikation – resultater af spørgeskemaundersøgelse” er:

  • Mange myndigheder er begyndt at bruge 2.0 i deres kommunikation. Det er dog stadig få myndigheder, der er drevne web 2.0-brugere.
  • Det største succesområde med web 2.0 er ved enkeltsager, som engagerer borgerne. Typisk skal sagen berøre borgerne personligt.
  • Der er også succes med aktiv borgerdeltagelse i patientnetværk.
  • Kommunale myndigheder har indhentet bidrag fra borgerne i forbindelse med fx at lægge budget og dele ideer via web 2.0.
  • Der mangler konkrete business cases for web 2.0-brug, som kan dokumentere den reelle effekt.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at undersøge, i hvilket omfang myndighederne anvender web 2.0 og sociale medier. Undersøgelsen giver eksempler på forskellige måder at bruge web 2.0 og gode historier, hvor offentlige myndigheder med fordel har brugt web 2.0-værktøjer i deres kommunikation.

Derudover er myndigheder, der ikke anvender web 2.0, blevet spurgt om, hvilke planer de har med at bruge web 2.0 og hvilke udfordringer, de ser.

Læs rapporten her