Loading…
Tilbage

OIOREST nyhedsbrev: Herfra hvor vi står


11-08-2011 13:38:22

Borger Finn var tilfreds. Han var efter en vellykket mountainbiketur sammen med sin søn på vej hjem fra Hareskoven. Ingen brækkede lemmer. Var kommet op ad flere skrænter end normalt. Det kunne han takke sin søns ihærdige coaching for. Borger Finn var dog stadig ikke blevet helt tryg ved sine klikpedaler. Han var lidt bange for ikke, at kunne komme hurtigt nok ud af dem, når forceringen af mudder, sten og rødder på skovens skrænter fejlede. Tre gange i dag var det mislykkedes - at komme hurtigt nok ud af dem - med det resultat, at han lå og rodede i skovbunden. Men det positive var, at han havde gjort forsøget. Det krævede dels noget mod af ham; dels tillid til at cyklen rent faktisk kunne. Det var noget af samme mod og tillid, der burde bruges på arbejdet. Fremfor at putte sig lidt for meget bag policy, processer, konsulentrapporter, business cases, kravspecs, dokumenter og andre hæmmende elementer, så turde gå ud i det danske it-landskab og - i det små - plante nogle services. Services, som kunne give øjeblikkelig værdi for dem, som færdedes i dette landskab. Hvis ikke de gav værdi, var skaden ikke større end at lukke dem igen. Hvis de gav værdi, kunne man så overveje at give dem bedre vækstvilkår. Det havde aldrig været nemmere at etablere services end nu. Hvorfor var det så lige, at it-landskabet ikke blomstrede noget mere? Hvorfor var der ikke en underskov af små værdifulde services? Hov, var tankerne nu igen vandret over til arbejdet. Det er en uvane, når man nu kører her i det dejlige sommervejr sammen med sin søn, som i mellemtiden havde fundet et dødt rådyr i vejkanten.

Ens børn har en fantastisk evne til at få det bedste ud af deres forældre. Gid der gjaldt det samme i den anden retning. Hvis borger Finn havde kørt alene forbi det døde rådyr, havde han knap nok ænset det, men nu hvor hans søn var med, følte han en vis forpligtigelse til at være mere korrekt. Være en god samfundsborger. Han greb derfor mobilen. Søgte efter Falcks nummer. Fandt deres nummer og ringede. Efter en lille navigation gennem deres telefonsluse fik han kontakt med damen, som havde med fundne døde dyr at gøre. Hvilken kommune det døde dyr var i? Det vidste han ikke? Hvorfor var det vigtigt? Falck henter kun døde dyr i de kommuner, som de har en afhentningafdødedyrsaftale med. Fair nok. Han forklarede efter bedste evne, hvor dyret lå. Hun switchede mellem forskellige systemer. Han forklarede og forklarede. Efter en rum tid fandt de i fællesskab ud af, at det døde dyr lå i Furesø kommune og at kommunen heldigvis havde en aftale Falck om at hente døde dyr. Hvilken adresse dyret lå på? Ja, vi stod på landevejen uden nogen bebyggelser i nærheden. Den nærmeste adresse? Ja, vi kunne se over til konferencecenteret Kollekolle, hvis det kunne hjælpe. Hvad Kollekolle var? Efter en længere dialog fik vi så lavet en beskrivelse af hvor dyret lå. Om de måtte få mit nummer, hvis de ikke kunne finde det? Selvfølgelig. 

Opdragelsesforsøget havde ikke den ønskede virkning på hans søn. Sønnen var lettere irriteret over, at han havde brugt så meget tid på så lidt. Det var borger Finn godt nok også. Når vi nu i Danmark er så velforsynet med gode geodata og smartphones med GPS, hvorfor smitter det ikke af på de systemer, som f.eks. den ansatte fra Falck benytter sig af? Det kan der være mange gode grunde til. Borger Finn mente dog, at han selv måtte gøre noget ved det. Efter at have fjernet en stor del af Hareskovens mudder fra hans cykel og sig selv, satte han sig ved køkkenbordet og gik i gang. Tog udgangspunkt i Geoservicen og lavede det lille website Hvor er jeg?, som kan finde ud af i hvilken kommune, postnummer, retskreds, politikreds, sogn, region, opstillingskreds, storkreds, landsdel man befinder sig i, samt finde den nærmeste adresse samt din positions koordinater i WGS84 og ETRS89: 

 

  Startbilledet

 

  Kommune

 

  Kommune på kort

 

Så skulle du være rustet til næste gang nogen spørger, hvor du befinder dig.