Loading…
Tilbage

Det kribler i fingrene!


14-07-2011 16:00:00

Efter en uge med Roskilde Festival (hvor jeg tabte/fik stjålet min smartphone), tog jeg en uges cykeltur på Bornholm (hvor det nu kriblede ekstra i fingrene uden telefon). Så da jeg mødte ind på kontoret på Teknologihistorie DTU, efter 2 ugers teknisk cølibatet, var jeg ved at springe i luften efter at browse, kode og på anden måde have teknisk kontakt.

Jeg startede projektet (mandag d. 11/7) ved at lede efter open source initiativer, der kunne have relevans for projektet. Det foregik dels ved at browse på nettet, men også ved at irritere diverse administrativt ansatte ved de danske museer rundt omkring i landet. De fleste tog det nu pænt.
Dette arbejde forsatte og jeg lærte mere og mere om den tekniske hverdag de danske museer indgår i, og hvilke projekter, personer og institutioner jeg skulle forholde mig til.

På dette tidspunkt er det måske meget smart at understrege at understrege at ingen af de udtalelser jeg kommer med her, eller andre steder på nettet kan eller bør stilles i forbindelse med hverken DTU Teknologihistorie, IT og Tele-styrelsen eller andre af mine samarbejdspartnere, jeg er "blot" en dum, grøn studerende der ikke kan holde mund :)

Konklusionen på mine fire første dage af projektet er en liste af interessante projekter, der hver har styrker og svagheder: (Jeg vil forsøge at nævne dem i den rækkefølge jeg fandt dem. Har du rettelser må du meget gerne skrive en kommentar nedenfor).

  • Mandrona (http://madronapro.com/): Et canadisk open source initiativ, med en lovende grafisk side. Projektet er desværre gået i stå, sidste nyhed blev posted maj 2010, hvor projektet skriver "We are still optimistic for a 2010 launch, but much of that will depend on how our sector rebounds over the next few months.", de har haft svært ved at finansiere projektet.
  • CollectiveAccess (http://www.collectiveaccess.org/): Et open source collection management system der har været undervejs siden 2003. Der ser ud til at være brugt af mange i hvert fald 43 institutioner fra både Amerika og Europa (se http://www.collectiveaccess.org/about/users). Systemet er udgivet under GPL licens. På overfladen ser det ud som om at systemet har en super god medie håndtering, hvor mange populære formater er understøttet. Projektet ser forholdsvis levende ud, men visionerne for 2011 er ikke indskrevet på projektets historie side hvor det sidste nye er fra 2010, hvor der står: "2010 promises to be another exciting year for the project, with projects on five continents (if you know someone in Australia who needs collections management software...) and a long list of features to implement!"
  • Regin (http://www.kulturarv.dk/museer/museumsdrift/centralregistre/museernes-samlinger-og-regin/): Kulturarvsstyrelsens (gratis) system, der bruges til at indrapportere til de to centrale registrer: Kunstindeks Danmark (KID) og Museernes Samlinger. Om projektet er open source eller ej, har været meget svært for mig at finde ud af. På deres hjemmeside (den jeg har linket til ovenfor) står: "Museernes Samlinger og Regin er webbaserede it systemer (open source teknologi)". Jeg vil fristes til at tro at kulturarvsstyrelsen benyttes sig af begrebet open source, lidt som et buzzword. For jeg har i hvert fald ikke haft hæld med at finde deres kildekode på siden. Og desværre er alle de ansvarlige fra systemudviklings-afdelingen på ferie til d. 1. august. Desuden bliver Regin kun tilbudt de statsanerkendte museer, hvilket i udgangspunktet modstrider lidt med at det skulle være open source (men det kan være at de mener at de ikke vil hoste systemet for ikke-statsanerkendte).
    En ting er sikkert, hvis et open source projekt skal blive en success i Danmark bliver det nødt til at tage stilling til kulturarvsstyrelsen og dens lovgivning. Jeg glæder mig til at snakke med en ansvarlig derinde fra, her bør jeg kunne få svar på spørgsmålet om det er et lovkrav at museerne benytter sig af Regin, eller om det blot er et lovkrav at de indsender deres samling i det af kulturarvsstyrrelsen beskrevne XML format (se http://www.kulturarv.dk/museer/museumsdrift/vejledninger/registrering-paa-museer/). Men da min primære kunde DTU Teknologihistorie, ikke er et offentligt anerkendt museum, kan jeg i princippet været lidt ligeglad (selvom mit projekt ville have en meget større brugbarhed, hvis jeg udviklede med et statsanerkendt museums behov for øje).
  • CollectionSpace (http://collectionspace.org/): Dette projekt er efter sigende udsprunget af en overvejelse om hvorvidt man kunne bygge videre på det eksisterende CollectiveAccess (beskrevet ovenfor), konklusionen blev (som så mange gange før) at man blev nødt til at genstarte projektet. Det er min subjektive vurdering at det virker lidt som om dette projekt er projektet med mest moment i øjeblikket. Jeg blev tidligt i mit projekt kontaktet af Axel Kellermann, IT-Chef på Statens Museum for Kunst, der fortalte mig at de var startet på en implementering af deres behov til et collection management system, og at de fandt CollectionSpace særlig interessant. Hvilket jeg, uden at være dykket ned i projektets tekniske grundlag, er enig med ham i.
    Et af projektets store styrker, som jeg ser det, er at grundlaget for et godt community, er lagt ved en wiki (CollectiveAccess har også en wiki). Her kan de forskellige aktøre og museer poste information om deres konvertering fra andre systemet til CS.
    En af de udfordringer jeg umiddelbart ser for dette projekt, hvis det skulle have bred anvendelse i Danmark, er at det skal leve op til kulturarvsstyrelsens krav for dokumentation (ihvertfald hvis det skal være brugbart for et statsanerkendt museum). Men dette problem ser jeg flere løsningmetoder til.

Alt i alt er min første uge gået på at danne mig et overblik over de projekter og kræfter der virker indenfor den danske museums verdenen, idag. Og jeg synes at jeg har dannet mig et forholdvis nuanceret billede af hvor vi er på vej hen. Der er ingen tvivl om at Open Source er vejen frem for denne branche, og at aktørene bør lægge stolthed og store udbudsaftaler på hylden, for at vågne op og få kodet en masse almennyttigt software!Det overrasker mig lidt at jeg allerede har fundet relevante projekter for videre udvikling, idet jeg mener at både CollectiveAccess og CollectionSpace er gode bud. Da Statens Museum for Kunst, allerede er langt i implementeringen af deres behov og grundet nogle tekniske fordele (der blandt andet omhandler muligheden for ved XML Schemaer at tilpasse modellen til det konkrete museum) synes jeg at CollectionSpace virker som det mest oplagte kandidat. Så mit projekt er allerede i første uge næsten klar til at skrifte til 2. fase. Jeg skal forsøge at smide CollectionSpace over på en server, og se om jeg kan lave et checkout af deres SVN repository, så jeg kan se om deres Java kode er nogenlunde fornuftigt sammensat ... Det kribler i fingrene, og jeg er klar til en udfordring!