Loading…
Tilbage

Åbne API’er kan nedbringe de offentlige it-udgifter


04-07-2011 09:09:40

Ny rapport viser hvordan åbne APIer kan reducere udgifterne til it

IT- og Telestyrelsen vil på baggrund af ny rapport fra Gartner igangsætte et arbejde, der skal klargøre hvordan kendskabet til, og anvendelsen af åbne API’er bedst udbredes i offentlige it-systemer.

Gartner konkluderer i rapporten, at it-systemer kan tale bedre sammen, hvis det offentlige systematisk begynder at anvende ”åbne API'er” - Application Programming Interface.

API’er beskriver hvordan et it-systems ressourcer og tjenester kan anvendes af andre it-systemer – det vil sige tale sammen og udveksle data mv.

Det er ifølge Gartners rapport ikke ualmindeligt, at systemintegrationer udgør op imod 20 procent af de samlede projektomkostninger ved større systemimplementeringer. Åbne API’er – hvor grænsefladerne er kendte og tilgængelige – vil lette systemintegration og kan derved være med til at nedbringe disse omkostninger.

IT- og Telestyrelsens fokus på åbne API’er skal ses i sammenhæng med arbejdet med åbne standarder. Brug af åbne standarder sikrer at forskellige it-systemer kan læse og udveksle de samme formater, mens åbne API’er vil gøre det lettere at koble forskellige systemer sammen. Målet er i begge tilfælde større interoperabilitet og forbedret konkurrence. Åbne API’er supplerer således arbejdet med åbne standarder, og anvendes ofte på områder hvor der endnu ikke er udviklet fælles standarder.

Rapporten kan hentes og kommenteres nedenfor.

Filer og referencer

Titel Type
D-1922748, Rapport ITST_aabne API_notatv1_0, 20110621 [DOK1922748].pdf pdf