Loading…
Tilbage

Åbne standarder gør it-udgifterne lavere


04-07-2011 09:07:58

Ny rapport viser hvordan åbne standarder kan reducere udgifterne til it

Det kan blive dyrt ikke at bruge åbne standarder i den offentlige sektor, det viser en ny rapport som konsulentvirksomheden Zangenberg og Company har udarbejdet for IT- og Telestyrelsen. Ud af den offentlige sektors samlede udgifter til software, er ca. tre procent - svarende til et flercifret millionbeløb - rene meromkostninger til softwareleverandørerne. Dette skyldes, at mange it-systemer baseres på tekniske komponenter – såkaldte standarder – som ejes af udvikleren, og som gør systemerne svære at udskifte med alternativer, fordi andre leverandører ikke frit kan eller må gøre brug af de lukkede standarder i egne systemer.

Med åbne standarder kan it systemer tale bedre sammen, og omkostningerne til integration mindskes, fordi alle leverandører frit kan basere deres it-systemer på den.

Rapporten fra Zangenberg og Company beskriver, at det isoleret set kan virke attraktivt at købe et it-system, der baserer sig på lukkede standarder, men at det kan give bagslag på den lange bane, fordi systemets lukkede standarder typisk bliver integreret med andre it-systemer, og dermed bliver svært – eller uforholdsmæssigt dyrt – at skifte ud.

Rapporten fra Zangenberg og Company peger dog også på, at åbne standarder i visse tilfælde kan være koblet op på patenter og royalty-belagte teknologier, hvilket kan fordyre anvendelsen af standarden.

IT- og Telestyrelsen er opmærksom på denne problemstillingen i forhold til åbne standarder, og vil på baggrund af rapporten fra Zangenberg og Company vejlede om, hvordan det offentlige får mest mulig værdi ud af at bruge de åbne standarder, og hvordan eventuelle patentkrænkelser og andre udfordringer bedst undgås.

Rapporten kan hentes nedenfor, hvor du også kan give feedback og komme med bemærkninger.

Filer og referencer

Titel Type
D-1922747, Zangenberg - Åbne Standarder - Rapport 1.0, 20110621 [DOK1922747].pdf pdf
Profilbillede

Linket til rapporten virker ikke

Kristoffer Olsen

Heldigvis kunne jeg selv finde rapporten på jeres hjemmeside.

Tak for tippet.

Linket er nu opdateret

Mvh Martin