Loading…
Tilbage

Dansk IGF 2011 - Konference om internettet som ressource


19-08-2011 09:43:37

 

Igen i år afholder Videnskabsministeriet i samarbejde med DI/ITEK, Dansk Internet Forum, Red barnet, Medierådet for Børn og Unge samt Center for Digital Pædagogik en konference om internettets fremtid.

Se Jørgen Abild Andersen byder velkommen til konferencen

 


I år er konferencens overordnede tema internettet som ressource, hvor vi vil drøfte digital borgerinddragelse, Globalisering samt børn og unges brug af internettet. Formålet er at skabe et debatforum, hvor civilsamfund, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og virksomheder kan mødes og drøfte forskellige aspekter af internettets udvikling med særlig relevans for problemstillinger i Danmark.

Konferencen åbnes af Videnskabsministeren og under temaet internettet som ressource får deltagerne mulighed for at deltage i en af følgende fire sessioner:

  1. Den smarte verden 2020 - Hvordan kan internettet bidrage til at løse verdens udfordringer på områder som fx. produktivitet, klima og sundhed?
  2. Digital borgerinddragelse anno 2011 - Hør om erfaringer med at anvende internettets muligheder til at inddrage borgerne i de politiske beslutningsprocesser.
  3. Unge i debat om fremtidens online universer - Medierådets ungepanel udfordrer en række producenter og leverandører af indhold på nettet for at debattere krav og forventninger til fremtidens online universer.
  4. Kan personlige problemer bedre eller lettere løses via nettet? - Om muligheder og begrænsninger i online rådgivning.

Konferencen er åben for alle og det er gratis at deltage. Vi håber derfor, at du vil benytte lejligheden til at komme og udveksle meninger om aktuelle problemstillinger i relation til internettet, fremsætte nye ideer og udveksle holdninger med centrale danske aktører med interesse i internettets udvikling.

Konferencen afholdes på IT Universitetet den 23. august 2011, kl. 12.00-16.30. Der er åbent for afhentning af konferencebadge fra kl. 11.00-12.00, hvor der også serveres sandwiches.

 

Tilmeld dig her:

Se Jørgen Abild Andersen byder velkommen til konferencen