Loading…
Tilbage

Konference om Sag og dokument standarderne


13-05-2011 13:41:07

KL, Ballerup, Gentofte og Odense kommuner afholdt 15/6 2011 en konference om de nye Sag og Dokumentstandarder   med 140 deltagere fra kommuner, regioner, statslige myndigheder og leverandører.

Se præsentationerne samt en opsummering på dagen

Baggrund for konferencen
Offentlige myndigheder skal spare penge på driften. En af de mest oplagte muligheder er at gøre dette gennem effektiv digitalisering af sagsbehandlingen.
Effektiv digitalisering kan være fagsystemer der kan tale sammen eller selvbetjeningsløsninger. Effektiv digitalisering er også rationalisering, så basisdata kun indtastes én gang og derefter genbruges på tværs af systemer.

En forudsætning for at effektiv digitalisering kan foregå omkostningseffektivt er brug af standarder, såvel data som snitflader imellem fagsystemerne.

Målgrupper
Digitaliseringskonsulenter, IT-Chefer, IT-arkitekter, IT-Leverandører af ESDH og fagsystemer til Kommuner, Regioner og Stat.

Se mere om standardiseringen af sags- og dokumentområdet

Filer og referencer

Titel Type
Minikonference om de nye Sag og dokumentstandarder - Program.pdf pdf
Profilbillede

Tilgængelighed for alle - også i sags- og dokumentstandarder

Stella Steengaard

Hej arrangører og oplægsholdere i konferencen

Desværre er jeg forhindret i at deltage og vil derfor her gøre opmærksom på, at standarder for tilgængelighed skal tilgodeses, også der der arbejdes med ESDH.

Det bør udtrykkes eksplicit go indgå sammen med øvrige standarder på området ... det er ikke nok at det skulle være underforstået eller ligge i den måde som sager/dokumenter oprettes og udformes på. Hvis det ikke efterleves vil dokumenterne ikke være tilgængelige hverken for medarbejdere eller for borgere med handicap. Heller ikke selv de lever op til de øvrige standarder for ESDH.

Tilgængelighed skal indtænkes fra begyndelse for at sikre at effektiviseringen ikke kommer til at udgøre en barriere for at mennesker med funktionsnedsættelse kan være ansat og arbejde sager/dokumenter - jeg antager, at det vil kunne opfattes som indirekte diskrimination, hvis selve måden man organiserer arbejdet på ekskluderer medarbejdere med handicap. 

Flere sager/dokumenter kan også optræde som fx bilag blive lagt på kommunens hjemmeside eller politikerwebben. Her skal dokumenterne også være tilgængelige for alle borgere, også borgere med forskellige former for funktionsnedsættelse. Det er vigtigt med den fulde tilgængelighed for opnå lige mulighed for at deltage i den lokale demokratiske proces. 

It- og telestyrelsen har arbejdet med tilgængelighed.

Mange hilsener
Stella

Kære Stella

Tak for din kommentar. Problemstillingen vedr. tilgængelighed er bestemt væsentlig, men Sag og dokument-standarderne omhandler kommunikation mellem systemer og håndterer ikke forhold, som påvirker dokumenters tilgængelighed. Det skal dog tilføjes, at  hvis et dokument er udformet tilgængeligt fra starten, vil det via standarderne bevare sin tilgængelighed.

Men tilgængelighed som sådan er afhængig af dem der producerer ESDH-systemerne, de tilknyttede tekstbehandlingsystemer og de brugergrænseflader systemleverandørerne udformer.  

OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet opfordrer derfor alle myndigheder og leverandører til at gøre deres dokumenter og ESDH systemer tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse.

IT- og Telestyrelsen vedligeholder vejledninger og værktøjer vedr. tilgængelighed her på itst.dk:

http://www.itst.dk/it-arkitektur-og-standarder/tilgengelighed