Loading…
Tilbage

Ny udgave af FORM


14-04-2011 12:41:56

Version 2.1 af FORM (Fælles Offentlig Reference Model) indeholder væsentlige forbedringer og nyskabelser. Dels er den grundlæggende struktur fornyet, dels er brugervenligheden markant øget med det nye værktøj ”FORM-online”. Endelig er det blevet nemmere at hente FORMs data. Læs mere på http://blog.modernisering.dk/

Profilbillede

FORM version 2.3 er publiceret

Bjarne Heltved

FORM version 2.3 er netop offentliggjort på FORM Online. Antallet af serviceområder er det samme som i version 2.2, men der er arbejdet med et kvalitetsløft af hovedparten af serviceområderne.

Udover opgavenøglen består FORM i den nye version 2.3 af definerede forvaltningshandlinger, som er de handlinger myndighederne i den offentlige sektor typisk udfører. Endvidere af definerede indholdstyper, som er forskellige typer af struktureret indhold med de særlige formkrav den offentlige sektor typisk anvender.

 Læs mere på http://blog.modernisering.dk/