Loading…
Tilbage

OIOREST nyhedsbrev: Så er Geoservicen klar til brug!


16-03-2011 11:10:02

Siden vi introducerede Geoservicen i det seneste OIOREST nyhedsbrev, har vi haft travlt med at gøre servicen klar til brug. Det er den nu. For nyankomne kan vi fortælle, at Geoservicen tilbyder web API adgang til geokodede adresser, postnumre, vejnavne, kommuner, regioner, politikredse, sogne, retskredse, opstillingskredse samt koordinattransformation, som du kan anvende i dine egne applikationer (web sites, mashups, mobil apps osv.).

Hvad kan Geoservicen bruges til?

Geoservicen er ikke rettet mod slutbrugere, så den er ikke forsynet med en decideret brugergrænseflade til servicens funktionalitet og data. Geoservicen er derimod rettet mod dem, som ønsker at udvikle applikationer, hvis funktionalitet kræver geodata med tilhørende funktionalitet.

Du kan f.eks. bruge Geoservicen i dine applikationer til:

Adressesøgning

Mange applikationer har behov for at kunne finde adresser ud fra mangelfulde oplysninger. Hvis du f.eks. ved at en adresse har husnummeret er 77 og vejnavnet starter med a og slutter med gade, kan du finde de adresser, der opfylder dette på følgende måde;

http://geo.oiorest.dk/adresser?husnr=77&vejnavn=a*gade

Adressevalidering

Mange applikationer anvender et adressekartotek, hvor det er essentielt at de indeholdte adresser er korrekte. Hvorvidt en adresse er korrekt/eksisterer, f.eks. Alleshavevej 11, 4593 Eskebjerg, kan afgøres på følgende måde:

http://geo.oiorest.dk/adresser/alleshavevej,11,4593

Geokodning af adresser

Applikationer, som arbejder med adresser, har tider brug for adressernes koordinaterne til præsentation på kort eller lignende. Adresserne returneret fra Geoservicen rummer både koordinater angivet i WGS84/geografisk og i ETRS84/UTM32

Reverse geokodning af adresser

Geoservicen tilbyder flere former for reverse geokodning, som kort sagt vil sige, at man ud fra koordinater finder adresser.

Nærmeste adresse på et punkt, som f.eks.adressen som ligger nærmest punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (56.523,10.065):

http://geo.oiorest.dk/adresser/56.523,10.065

Adresser i en cirkel, som f.eks. cirklen med centrum i ovenstående punkt med en radius på 500 m:

http://geo.oiorest.dk/adresser/56.523,10.065,500

Adresser i et rektangel angivet af det sydøstlige og nordvestlige koordinat, som f.eks.

http://geo.oiorest.dk/adresser/55.785,12.451;55.799,12.480

Listning og søgning i administrative enheder

Mange administrative applikationer har behov for at kunne liste og søge i administrative enheder. Det kan f.eks. dreje sig om at liste og søge i kommuner:

Listen over kommuner: http://geo.oiorest.dk/kommuner

Søgning efter kommuner hvor borg indgår i navnet: http://geo.oiorest.dk/kommuner?q=borg

Autocomplete

Autocomplete er den proces, som sker når et program forudsiger, hvad en bruger vil indtaste under indtastningen. Autocomplete hjælper brugeren med at gøre indtastningen hurtigere og mere korrekt. Et eksempel kunne være indtastning af vejnavn, hvor man så kan nøjes med at indtaste en del af navnet.

Du kan prøve brug af autocomplete ved indtastning af et vejnavn fra  postnummer 8000 Århus C her.

Administrative enheders grænser

Geoservicen indeholder grænser for følgende administrative enheder:  postnumre, kommuner, regioner, politikredse, sogne, retskredse og opstillingskredse. Du kan få vist f.eks. en kommunes grænse på et kort i din applikation. Københavns kommunes grænse kan du få i KML: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.kml, GeoJSON: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.json eller i HTML (vis på Google Maps: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.html

Reverse geokodning af administrative enheder

Til mobile devices med GPS er der mulighed for at lave lokations bestemte applikationer.  Hvis man f.eks. ønsker at lave en lokations bestemt vejrudsigtsapplikation, kan man – med tilladelse fra DMI – anvende deres byvejrsudsigter. Disse udvælges ud fra postnummer. Mobilen tilbyder dig din lokations koordinat. DMI tilbyder dig en vejrudsigt ud fra et postnummer. Hvordan kommer du fra et koordinat til et postnummer? Det klarer Geoservicen for dig. Hvis koordinatet er (55.785,12.451), så får du postnummeret på følgende måde:

http://geo.oiorest.dk/postnumre/55.785,12.451

En mere detaljeret gennemgang af ovenstående eksempel kan du finde her 

Koordinattransformation

Mange ønsker at anvende myndighedernes geokodede data i deres egne løsninger. Det kan være til mashups, GPS mobil apps, datavalidering osv. Det volder ofte problemer, da data ikke altid er geokodet i et format, som gør det let at anvende dem i forbindelse med applikationer, som bruger GPS og/eller  de gratis korttjenester. Det kan skyldes, at de er geokodet i et koordinatsystem, som er forskelligt fra det som GPS'erne og korttjenesterne anvender. Geoservicen tilbyder at konverterer mellem koordinatsystemet ETRS89/UTM32, som de fleste af myndighedernes data er geokodet i og koordinatsystemet WGS84/geografisk, som hovedparten af GPS’ere og korttjenester anvender.

Hvis du f.eks. ønsker at placerer en brandhane, som den aktuelle kommune har geokodet i ETRS89/UTM32, på et kort fra Google Maps, som anvender WGS84/geografisk, kan du anvende Geoservicen til at konvertere fra ETRS89/UTM32 til WGS84/geografisk. Lad os sige at brandhanens ETRS89/UTM32 koordinater er (6227738.595,594538.991) kan du få det tilsvarende WGS84/geografisk koordinatsæt på følgende måde:

http://geo.oiorest.dk/wgs84?etrs89=6227738.595,594538.991

Et andet scenarie kunne være, at man vil lave en applikation, hvor man vil udpege et rektangel på Google map, indenfor hvilket man ønsker at finde finde alle forekomster af observerede laks (se findfisken). Via Google Maps får man udpeget området i WGS84/geografisk koordinater. Laksene er geokodet i ETRS89/UTM32, så for at kunne foretage en søgning efter de udpegede laks, skal WGS84/geografisk koordinaterne konverteres til ETRS89/UTM32. Her kan Geoservicen foretage den nødvendige koordinattransformation:

http://geo.oiorest.dk/etrs89.json?wgs84=56.185220426232078, 10.52319050953732;56.4726531615829, 10.0656931672934

Hvordan kommer du videre?

Hvis noget af ovenstående funktionalitet har din interesse, finder du detaljerne om Geoservicen her. Nyheder om og diskussion af Geoservicen foregår iGeoservicengruppen på Digitaliser.dk.

Du opfordres til:

  • at give din mening om Geoservicen tilkende.
  • at komme med ideer til ny funktionalitet til Geoservicen.
  • at skrive om eventuelle anvendelser af Geoservicen.
  • at levere kodeeksempler i dit favorit programmeringssprog i brug af Geoservicen.

Og det gør du selvfølgelig i Geoservicegruppen på Digitaliser.dk

 

Finn Jordal /@finnjordal

IT- og Telestyrelsen