Loading…

GovCERT

GovCERT er en statslig varslingstjeneste for internettrusler.

GovCERT medvirker til, at der i staten er overblik over trusler og sårbarheder i tjenester, net og systemer relateret til internettet. GovCERT vurderer løbende det it-sikkerhedsmæssige risikobillede for statens anvendelse af internettet og varsler myndigheder om internetbaserede hændelser og trusler.
GovCERT bidrager til at skabe et overblik over de risici, som internetanvendelsen medfører for staten og sikrer dermed, at staten kan

    * reagere koordineret på trusler mod informationssikkerheden og
    * hurtigere imødegå konsekvenserne af elektroniske angreb

GovCERTs ydelser:
GovCERT’s ydelser kan opdeles i to hovedgrupper:

    * Proaktive tjenester, som er ydelser, der tilbydes med henblik på at forebygge alvorlige internetrelaterede sikkerhedshændelser
    * Reaktive tjenester, der er ydelser, som tilbydes efter en hændelse er indtruffet.

Proaktive tjenester:

    * Risikovurdering, der beskriver sikkerhedstilstanden på den danske del af internettet, og som myndighederne kan inkludere i deres egen risikovurdering.
    * Sårbarhedshåndtering, hvor GovCERT udsender information om sårbarheder i net, systemer og tjenester og beskriver, hvordan disse sårbarheder kan imødegås.
    * Trafikmonitorering og -analyse, hvor GovCERT vil drive et statsligt monitoreringssystem, der kan observere sikkerhedstilstanden på den statslige del af internettet og identificere internetbaserede angreb rettet mod statslige myndigheder.
    * Forvarsling, hvor GovCERT leverer oplysninger vedrørende konkrete trusler rettet imod brugerkredsen og hermed bidrager til at imødegå sådanne trusler.

Et nært samarbejde med danske og udenlandske interessenter er en forudsætning for, at GovCERT kan levere ovenstående ydelser effektivt. GovCERT er medlem af European Government CERTs group.
Reaktive tjenester

    * Supplerende dataindsamling, hvor GovCERT identificerer karakteristika ved angreb med henblik på at varsle andre myndigheder for at kunne imødegå angreb.
    * Forvarsling om angreb til brugerkredsen og andre relevante parter om angreb.
    * Udarbejdelse af handlingsplan, hvor GovCERT koordinerer indsatsen om imødegåelse af angreb med relevante parter.
    * Sikring af logs, såfremt dette skønnes nødvendigt af myndigheden.
    * Indgreb, hvor GovCERT hjælper med til at afbøde virkningen af angreb.

Nationalt kontaktpunkt
GovCERT er det nationale kontaktpunkt vedrørende internetrelaterede sikkerhedshændelser på den statslige del af internettet for de nationale og internationale aktører og partnere.

GovCERT vil desuden gennemføre en varslingsindsats for borgere, små og mellemstore virksomheder, kommuner, regioner og visse kritiske sektorer.

Vis mere
Gruppens profilbillede

28 medlemmer

Vis liste

Fri tilmeldingiAlle kan melde sig ind.

Tilmeld

Favorit iKun medlemmer kan markere grupper som favorit.

Tilføj

BidragiLog ind for at bidrage.

Seneste aktivitet i GovCERT

Gruppens profilbillede

28.04.2011 Debat - GovCERT

Hans Bøgesvang Riis skrev indlægget Høringssvar til L 197

Gruppens profilbillede

28.04.2011 Ressource - GovCERT

Hans Bøgesvang Riis oprettede ressourcen Høringssvar til L 197

Gruppens profilbillede

28.04.2011 Debat - GovCERT

Hans Bøgesvang Riis skrev indlægget Høringsnotat til L 197

Gruppens profilbillede

28.04.2011 Ressource - GovCERT

Hans Bøgesvang Riis oprettede ressourcen Høringsnotat til lovforslag L 197

Gruppens profilbillede

28.04.2011 Debat - GovCERT

Hans Bøgesvang Riis skrev indlægget Lovforslag L 197

Gruppens profilbillede

28.04.2011 Ressource - GovCERT

Hans Bøgesvang Riis oprettede ressourcen Lovforslag L 197 som fremsat

Gruppens profilbillede

17.02.2011 Ressource - GovCERT

Hans Bøgesvang Riis oprettede ressourcen Besvarelse af § 20-spørgsmål (S 1112) om…

Gruppens profilbillede

15.02.2011 Ressource - GovCERT

Hans Bøgesvang Riis oprettede ressourcen PIA for GovCERT IDS

Gruppens profilbillede

13.02.2011 Debat - GovCERT

Mikael Hertig skrev indlægget Glædeligt

Gruppens profilbillede

11.02.2011 Nyhed - GovCERT

[Slettet Bruger] [Slettet Bruger] oprettede nyheden [slettet indlaeg]