Loading…

OpenMediator - Tværoffentligt ESDH samarbejdsforum

Denne løsning er en internetbaseret applikation, der skal sikre større integration af den fællesoffentlige dokumenthåndtering og sagsbehandling og understøtte et sammenhængende sagsforløb mellem myndigheder og eksterne parter. Når en sag er publiceret til webportalen, vil brugerne hver for sig kunne overskue den samlede sag, og de vil kunne diskutere, kommentere samt redigere sagens enkeltelementer. Effekten vil være en mere effektiv koordinering af en sag på tværs af de involverede organisationer og vise et sammenhængene sagsforløb, hvor flere har bidraget med dokumentation. Systemet skal understøtte såvel sagsoverblikket som samarbejdsflowet. Funktionaliteterne vil være kendte fra social software og ESDH-systemer hvilket betyder, at de væsentligste funktionaliteter vil være upload af dokumenter, download af dokumenter (udvalgte dokumenter til/fra ESDH, fagsystemer) upload/download af metadata, blog-funktionaliteter samt adviser/sagsremindere. Løsningen er i første omgang lavet til udveksling mellem ESDH systemer, men udvekslingsmotoren kan også anvendes til udveksling mellem fagsystemer, intranet, filsystem mv. Applikationen udvikles af Region Midtjylland og Magenta Aps i tæt samarbejde med Gentofte Kommune, som har bidraget med udvekslingsmotoren (GPAC). Udviklingen af applikationen vil ske i samarbejde med en eller flere kommuner.

Baggrund

Region Midtjylland har af IT- og Telestyrelsen fået i opdrag at udvikle en internetbaseret applikation, der skal sikre større integration af den fællesoffentlige dokumenthåndtering og sagsbehandling. Projektet rækker ud over Region Midtjylland. Målgruppen er alle offentlige myndigheder, der samarbejder med andre myndigheder eller eksterne aktører.
Udviklingen vil ske sammen med en eller flere kommuner i regionen, og det skitserede projekt vil kunne anvendes i danske og udenlandske offentlige og private organisationer.
Applikationen fremstår desuden som et webforum for brugeren. Brugeren er i første omgang sagsbehandlere i kommuner, regioner eller staten eller de eksterne samarbejdspartnere, der assisterer i forbindelse med sagsbehandlingen.
Applikationen tilgås over nettet, og den bygger på snitflade-integration til eksisterende ESDH og fagsystemer. Applikationen vil anvende snitflader fra OIO og FESD. Der vil være mulighed for at arbejde på dokumenter på nettet såvel som at anvende webforummet til at udveksle allerede eksisterende dokumenter. Integrationen til ESDH-systemer vil anvende FESD-pakken som udvekslingsformat.

Overordnet struktur
Som fremhævet i ansøgningsmaterialet vil applikationen bestå af en bagvedliggende databasestruktur med tilhørende dokumentcontainer. Funktionaliteterne vil være kendte fra social software og ESDH-systemer. Systemet skal understøtte såvel sagsoverblikket som samarbejdsflowet. Det betyder, at de væsentligste funktionaliteter vil være upload af dokumenter, download af dokumenter (udvalgte dokumenter til/fra ESDH, fagsystemer) upload/download af metadata, blog-funktionaliteter samt adviser/sagsremindere.

Tilgang til systemet
Da applikationen er webbaseret, vil applikationen være umiddelbart tilgængelig for andre relevante interessenter. Kodningen foregår på OpenSource vilkår, og derfor vil det være muligt at tilrette applikationen til særlige behov for sagsbehandling inden for specifikke fagområder.
Flere kommuner inden for Region Midtjylland har udtrykt interesse i at være med i udviklingen af applikationen, og det er hensigten, at to samarbejdspartnere – med tilhørende ESDH-leverandører – inddrages i udviklingen.
Det er Region Midtjyllands hensigt at overdrage applikationen og dertil hørende rettigheder til den eller de offentlige myndighed(er), der ønsker at drive applikationen som et fællesoffentligt samarbejdsforum.

Aktører på projektet
Magenta ApS er den primære leverandør på projektet.
Ole Hejlskov, Magenta ApS, er teknisk projektleder
Morten Kjærsgaard er overordnet projektleder
Styregruppen består af:
Steffen Ørnemark, kontorchef, Region Midtjylland
Henrik Hammer Jordt, chefkonsulent, Region Midtjylland
Inge Broberg Kristiansen, områdeleder - Digital Forvaltning, Region Midtjylland
Ole Hejlskov, programmør, Magenta ApS
Morten Kjærsgaard, direktør, Magenta ApS

Derudover vil projektgruppen benytte Ditmer A/S som konsulent i forbindelse med integration til SBSYS, samt Gentofte kommune, som har udviklet en udvekslingskomponent, der benyttes centralt i applikationen.

Projektinfo:

Kategorier
Add-on komponenter

Projekttype
Komplet desktopapplikation

Licens
MPL1.1

Målgrupper
Kommuner
Non-profit organisationer
Private virksomheder
Regioner
Statslige myndigheder
Undervisningsinstitutioner

Kompatibilitet
DS484
FESD-datamodel
OCES digital signatur
SAML 2.0
XHTML

Operativsystemer
Linux
Windows

Programmeringssprog
C#
PHP

Relaterede projekter
Udvekslingsmotor fra Gentofte Kommune - GPAC

Kontakt
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

Vis mere
Gruppens profilbillede

7 medlemmer

Vis liste

Fri tilmeldingiAlle kan melde sig ind.

Tilmeld

Favorit iKun medlemmer kan markere grupper som favorit.

Tilføj

BidragiLog ind for at bidrage.

Seneste aktivitet i OpenMediator - Tværoffentligt ESDH samarbejdsforum

Gruppens profilbillede

27.10.2010 Ressource - OpenMediator - Tværoffentligt ESDH samarbejdsforum

[Slettet Bruger] [Slettet Bruger] oprettede ressourcen [slettet indlaeg]