Loading…

It-lønsomhed

It-lønsomhedsværktøjet (ITL) er et ”dialog og styringsredskab” som skal medvirke til at sikre, at it-projekterne leverer de lovede gevinster, uanset om disse gevinster er økonomiske (afkast, effektivisering og lignende) eller om de er mere kvalitative og ”bløde”.

Udgangspunktet har været en mangel på et simpelt værktøj både til at gennemløbe en lønsomhedsvurdering og efterfølgende til at følge op på opnåelse af både kvantitative og kvalitative gevinster fra digitaliseringsprojekter. Anvendelsen at et it-lønsomhedsværktøj, der er udviklet til den offentlige sektor, hjælper til at omdanne typiske ukvantificerbare faktorer indenfor områder som samfund, strategi, eksterne interessenter mv., til kvantificerbare og målbare størrelser. På den måde anlægges et bredere perspektiv på gevinsterne af it-projekter, og derved kan ITL anvendes til konkret dokumentation af både øko­nomiske og ikke økonomiske aspekter ved digitalisering.

It-lønsomhedsmodellen afhjælper dette ved at måle ethvert it-projekt i seks dimensioner, nemlig:

    * Strategi:                           Understøtter it-projektet den strategiske retning?
    * Samfund:                          Gavner projektets resultater samfundet?
    * It-arkitektur:                     Er den tekniske løsning værdiskabende?
    * Eksterne interessenter:    Tilgodeser projektet eksterne interessenter?
    * Organisation:                    Vil organisationen have fordel af projektet?
    * Økonomi:                          Er projektet økonomisk rentabelt?

Fordele ved anvendelse af It-lønsomhedsmodellen:

* Anvendelsen af en fælles model og referenceramme, baseret på kun 6 dimensioner, skaber et grundlag for at sikre skærpet fokus på hvilke gevinster/fordele projektet helt præcist skal levere, og derved øges også sandsynligheden for projektets succes.
* Modellen giver mulighed for at dokumentere hele forløbet og diskussionerne omkring lønsomheden, og giver mulighed for at styre forventningerne med fokus på de lovede gevinster. Derved øges sandsynligheden for at de lovede gevinster og forventninger bliver indfriet.

Offentlige ledere får endvidere en mere struktureret måde at vurdere projekterne hver for sig, og vurdere projekterne op mod hinanden, og derved mulighed for at koncentrere brugen af de begrænsede ressourcer på de mest givtige projekter.

Projektinfo:

Kategorier
Stand-alone produkter

Projekttype
Komplet serverapplikation

Licens
Andet

Målgrupper
Kommuner
Non-profit organisationer
Regioner
Statslige myndigheder
Undervisningsinstitutioner

Kontakt:
Martin Niels Pedersen
E-mail: MP@oem.dk

Vis mere
Gruppens profilbillede

6 medlemmer

Vis liste

Fri tilmeldingiAlle kan melde sig ind.

Tilmeld

Favorit iKun medlemmer kan markere grupper som favorit.

Tilføj

BidragiLog ind for at bidrage.

Debat i It-lønsomhed

Der er ingen debatter at fremvise.