Loading…

Behov for adgang til data i Smart Grid

I denne gruppe kan du angive og diskutere behov for adgang til data, som er en forudsætning for en Smart Grid løsning - eller som kan gøre Smart Grid løsningen bedre og/eller billigere.

Danmarks mål om at fossile brændsler skal udfases og elforsyningen på sigt kun skal ske ved hjælp af vedvarende energikilder forudsætter at el-nettet udbygges til et "Smart Grid", som baserer sig på intelligente IT-løsninger i langt højere grad end i dag.

DATA er råstoffet i disse intelligente IT-løsninger. Sammenholdt med at de bedste og billigste løsninger fås i et åbent marked står det klart at adgang til data for alle relevante udbydere er af afgørende betydning for udvikling og udbredelse af innovative og effektive Smart Grid løsninger.

En af nøgleanbefalingerne fra regeringens Smart Grid netværk for at opnå delmålet om 50% vedvarende energi i elforsyningen i 2020 er at der sikres adgang til data.

Netværket identifierede i sine anbefalinger nogle af de datakilder, som leverandører af Smart Grid løsninger har behov for og der er efterfølgende ytret behov for yderligere data. Imidlertid mangler der et samlet overblik over hvilke data der efterspørges adgang til og en status for adgangen til disse data.

Derfor har arbejdsgruppen med fokus på nye løsninger i Smart Grid netværket besluttet at skabe muligheden for et samlet overblik over behov for adgang til data i Smart Grid her på Digitaliser.dk. Dette skal ses som en midlertidig løsning - indtil der viser sig en passende uafhængig part, som er bedre klædt på til at tage denne opgave på sig.

Når du angiver behov for adgang til data så vær så konkret som muligt. Angiv fx:

- Hvilke data er der behov for adgang til
- Hvor er dataforvalter / ansvarlig organisation (hvis det vides)
- Er der ønsker om leverance i særlige formater (fx. for at kunne anvende udenlandsk løsning, som allerede anvender et givet format)
- Hvilken værdi/fordel giver data? / Hvad kan ikke lade sig gøre uden adgang til data?

Det er også vigtigt at du kommenterer hvis andre allerede har beskrevet data som du også har behov for adgang til således at det kan ses at flere efterspørger denne dataadgang.

Søren Peter Nielsen
Formand for G4 i Smart Grid netværket

Vis mere
Gruppens profilbillede

6 medlemmer

Vis liste

Fri tilmeldingiAlle kan melde sig ind.

Tilmeld

Favorit iKun medlemmer kan markere grupper som favorit.

Tilføj

BidragiLog ind for at bidrage.

Seneste aktivitet i Behov for adgang til data i Smart Grid

Gruppens profilbillede

04.10.2012 Ressource - Behov for adgang til data i Smart Grid

Søren Peter Nielsen oprettede ressourcen Informationer om danske oliefyr fra Kede…

Gruppens profilbillede

12.07.2012 Debat - Behov for adgang til data i Smart Grid

Steen Kramer Jensen skrev indlægget Videreudvikling af IT-platformen fra pro…

Gruppens profilbillede

28.06.2012 Ressource - Behov for adgang til data i Smart Grid

Bent Bilstrup oprettede ressourcen Forretningsmodellen for åbne data? En we…

Gruppens profilbillede

15.06.2012 Ressource - Behov for adgang til data i Smart Grid

Søren Peter Nielsen oprettede ressourcen Elprisdata - prisinformationer fra Nordp…

Gruppens profilbillede

15.06.2012 Ressource - Behov for adgang til data i Smart Grid

Søren Peter Nielsen oprettede ressourcen Vejrdata - Aktuelle observationer