Loading…
Tilbage

Profilbillede

Hvorfor kan jeg ikke finde alle oplysninger på borger ? Fx spildevand

Maggie Kingbo

Hvorfor kan jeg ikke se alt på borger.dk Fx kan jeg ikke se mit spildevand på min ejendom. https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Drikkevand-og-vandforbrug

Vandforbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Det er et krav, at alle ejendomme har vandmålere installeret. En ejendom kan bestå af flere husstande. 

I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet. 

Maggie

Paraplybutik.dk

Borger.dk er en samlet indgang til digital service og selvbetjening på tværs af den offentlige sektor. Her kan borgerne finde generelle informationer og blive linket videre til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og hjemmesider.

Du kan læse om spildevand på denne side på borger.dk: Spildevand og kloakering: https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Forurening/Spildevand-og-kloakering

Digitaliseringsstyrelsen arbejder løbende på at videreudvikle borger.dk, herunder at indgå flere samarbejder med myndighederne, så endnu flere relevante informationer kommer på borger.dk.

Hvis du har forslag til konkret indhold, der kan vises på borger.dk, er du velkommen til at skrive til os på mail: admin@borger.dk.

Venlig hilsen

Redaktionen for borger.dk

ændret af Lene Hansen (06.03.2023)