Loading…
Tilbage

Profilbillede

Postgrænse sænkes fra 100 til 70 MB.

Per Kristensen

Har lige læst at i version 47 som releases til prod 9-2-2022 sænkes mailgrænsen fra 100 mb til 70 mb :-(

Hvorfor denne ændring, - hvis vi skal have brugerne til at benytte Digital Post skal der ikke være mailgrænser, og skal den ændres så er det da op og ikke ned.

Jeg tror, det ligger i dette:

Minimumskrav til modtagelse af digital post med store filer (afsnit 2.1.1, pkt. e) er følgende:

Minimum ét modtagersystem skal kunne modtage digital post på op til 99,5 mb.

Dette nævnes i ”Bekendtgørelse om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere”:

§ 18. En fysisk person, en juridisk enhed eller en offentlig afsender, der sender
meddelelser via Digital Post, kan sende meddelelser på op til 99,5 MB pr. meddelelse. En meddelelse kan indeholde op til 10 vedhæftede filer forudsat, at den samlede
meddelelse ikke overstiger 99,5 MB.

Kravet ser jeg i sammenhæng med minimumskravene om garanteret modtagelse, idet vi ikke længere bare kan lade posten være på en ekstern server, men i stedet skal hente posten ind til egne systemer.


Som nævnt er grænsen på 99,5 MB for en (samlet) digital post meddelelse. Denne grænse gælder for de BASE64-kodede MIME-formaterede meddelelser på transportlag-niveau. Ifølge meddelelse fra Digitaliseringsstyrelsen
vil NgDP afvise meddelelser, der er større end 99,5 MB.


I forhold til forretningslaget skal der dermed beregnes tilbage, hvad BASE64 kodningen indebærer. Wikipedia skriver:

Very roughly, the final size of Base64-encoded binary data is equal to 1.37 times the
original data size + 814 bytes (for headers). The size of the decoded data can be
approximated with this formula:

bytes = (string_length(encoded_string) - 814) / 1.37

Dvs. den største mail, der må sendes på forretningslaget, er på:
(99,5 MB – 814) / 1,37 = 72,6 MB. Og så får vi de 70 MB.