Loading…
Tilbage

Profilbillede

Sikrer NgDP-platformen sammenhæng mellem afsender-ID og Afsender-navn?

Jens Bruntt

Når et Afsendersystem lægger en Meddelelse ind på NgDp-platformen:

  • Sikrer NgDP-platformen at data.message.messageHeader.sender.label svarer til data.message.messageHeader.sender.id? Afvises (Negativ Forretningskvittering) Meddelelser hvor label og id ikke matcher?
  • Sikrer NgDP-platformen at data.message.messageHeader.recipient.label svarer til data.message.messageHeader.recipient.id? Afvises (Negativ Forretningskvittering) Meddelelser hvor label og id ikke matcher?

Begge disse spørgsmål handler om, hvorvidt der er sikret ensartethed på disse felter, når Modtagersystemer skal sortere indgående post.

Det kræver selvfølgelig at NgDP-platformen sammenholder IDer med registre. Men det er jo så også registre som platformen burde have adgang til.

Hvis der ikke sikres sammenhæng, så vil en afsender i sin afsender-ID for eksempel skrive Aalborg kommunes CVRnummer, men i label skrive "Rigspolitiet".

Jeg er med på at platformen sikrer at der er dokumentation for at afsenderen har gjort noget forkert, det er ikke dét, jeg er bekymret for.

Det mere relevante eksempel er nok snarere at der i label kan stå forskellige varianter af afsender-myndighedens rigtige navn. Eksempler:

  • Aalborg
  • Aalborg kommune
  • Ålborg
  • Ålborg kommune

Og når jeg så skal lave regler, der sorterer post modtaget fra Aalborg kommune, så er det jo irriterende.

 

Hej Jens

Der valideres ikke på Sender/Recipient Label eller ContentResponsible. Der valideres på ID, således at det skal stemme overens med det registrerede afsendersystem.

Der ville ligge et meget stort arbejde i at at lave og vedligeholde en liste over alle afsendende myndigheder, i sær i forbindelse med omlægninger og navneændringer.

Det vil selvfølgelig også være i afsendende myndigheds interesse, at sikre, at deres navn fremstår entydigt.