Loading…
Tilbage

Profilbillede

Rosenørns Allé

Christian Schmidt

Rosenørns Allé i hovedstaden er repræsenteret i DAR som to navngivne veje:

Rosenørns Allé (0101 København)
https://info.aws.dk/navngivneveje/214c2b1f-86ea-44e6-93b7-a6e79485d31c

Rosenørns Alle (0147 Frederiksberg)
https://info.aws.dk/navngivneveje/f9ee0a9c-f548-492d-89be-ddd7a3fb46d5

Jeg gætter på, at det skyldes forskellen i stavemåde (e/é), at vejen ikke er registeret som én navngiven vej, selvom den (set med lægmandsøjne) er en og samme vej.

I Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning til fastsættelse af vejnavne og adresser fremgår, at hvis en navngiven vej krydser en kommunegrænse, skal kommunerne blive enige om en stavemåde. Men den nævnte paragraf findes ikke længere i adressebekendtgørelsen.

Såfremt  en  navngiven  vej  krydser  kommunegrænsen  eller  på  anden  måde berører nabokommunen,  skal  vejnavnets  stavemåde  ifølge  bekendtgørelsens §  7,  stk.  5,  være ens  i  begge  (alle)  de  berørte  kommuner.

https://sdfe.dk/media/2919507/fastsaettelse-adresser-vejledning.pdf

 

Så mit spørgsmål er, om det er en datafejl, at Rosenørns Allé eksisterer som to navngivne veje i DAR?

Samme problematik gælder i øvrigt for Borups Allé.

Hej Christian
Du har ret - det er "Allé" hhv "Alle", der er problemet. Du skal nok kontakte den overordnede adressemyndighed i SDFE for at få forklaring og historik: adresser@sdfe.dk 

Hej Morten,

Tak for svar.

Jeg har modtaget følgende forklaring fra SDFE:

Som du har erfaret er vejnavnene ikke ensrettet fsva. accent i Alle, og dette ses særligt for veje som berører Københavns og Frederiksbergs Kommuner. Årsagen til dette er, at det i sin tid var et krav fra KL, at accent i Alle blev undtaget fra at blive ensrettet på tværs af kommunerne. Derfor er det ikke en fejl, at der findes enslydende vejnavne, som udelukkende adskilles af, om der er et accent tegn.

Jeg har ledt forgæves efter et høringssvar fra KL, der handler om dette. Dette synspunkt synes umiddelbart i modstrid med hensigten bag navngivne veje og hele den ensretning, som adresselovgivningen fastlægger.

Men uanset hvad KL måtte mene, forstår jeg ikke, hvordan den nuværende opdeling i to navngivne veje er i overensstemmelse med den pt. gældende bekendtgørelse, som siger:

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: [...]
6) Navngiven vej: Et samlet færdselsareal, uafhængigt af kommunegrænser, for hvilket der er fastsat ét vejnavn.

§ 6, stk. 3. To vejnavne regnes som værende det samme, hvis de kun adskiller sig fra hinanden ved
1) staveforskelle, som ikke svarer til forskelle i udtalen, [...]
6) alternative skrivemåder af det samme ord [...]

Bekendtgørelsen nævner ikke nogen undtagelse vedrørende accenttegn.

Ifølge disse regler må Rosenørns Allé i København og Rosenørns Alle på Frederiksberg regnes som ét vejnavn, og de to dele af vejen må derfor betragtes som et samlet færdselsareal, uafhængigt af kommunegrænser, for hvilket der er fastsat ét vejnavn. Hvad har jeg overset?

Jeg har i øvrigt bemærket, at de to skrivemåder bruges i flæng i vejskiltningen på Frederiksberg, og at selv nye vejskilte bruger accenttegn. Derfor kan det undre, at de to kommuner ikke kan blive enige om at bruge skrivemåden med accenttegn i DAR.

Her er to eksempler fra samme vejkryds, hvor Rosenørns Allé staves på to forskellige måder. Begge billeder er taget i oktober 2020.

https://www.google.com/maps/@55.6825152,12.5503978,3a,15y,3.24h,95.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1smQQN2bdSMooBP2mZouW7AA!2e0!7i16384!8i8192

https://www.google.com/maps/@55.6826381,12.5498739,3a,15y,180.88h,97.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1swFVfN_-XRWYg91WU7cG9QQ!2e0!7i16384!8i8192

Her er relativt nyt vejskilt med skrivemåden Frederiksberg Allé.

https://www.google.com/maps/place/Betty+Nansen+Teatret/@55.6741238,12.5371224,3a,15y,216.43h,103.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1sG9F9CgSYz2LiU2v_baeBZw!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x46525398a08a044d:0x94527e56a0ef8f61!2sFrederiksberg+All%C3%A9,+1820+Frederiksberg!3b1!8m2!3d55.6736998!4d12.5414639!3m4!1s0x4652539875a98699:0x1f6c97222fc5b16f!8m2!3d55.6739338!4d12.5369525

 

Hej Christian
Du er gået ned i maskinrummet - hvor vi studehandler og korridoraftaler indgås - og det er rigtig spændende. 

Forud for fremsættelsen af lovforslaget (https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l66/20161_l66_som_fremsat.htm) fik KL indført denne passus i de generelle bemærkninger til lovens § 3:

For gældende næsten enslydende  vejnavne  gennemføres  korrektioner  af vejnavnets  stavemåde,  hvor  der  på  vejen  forekommer  ganske  få  eller  ingen adresser.  Der  gennemføres  derfor  kun  kvalitetsforbedringer af  eksisterende data, som  er  aftalt  i  grunddataprogrammets delaftale  2. 

Vejnavne i København og Frederiksberg med "Allé" hhv "Alle" var blandt de eksempler der blev brugt. 

Alle høringssvar blev offentliggjort og jeg har en kopi, hvis du er interesseret. 

Det er omstridt om opretning stavemåden for eksisterende vejnavne var omfattet af aftalerne i grunddataprogrammets delaftale 2 (det mener jeg :-)), men KL fik altså sin vilje. 

Dermed blev KL og kommunerne løsgjort for den del af den planlagte vejnavneharmonisering, som handlede om, at alle vejnavne, som berører mere end én kommune, skal betragtes som én navngiven vej, med én stavemåde.  Nu gælder det kun for fremtidige.

Man kan naturligvis godt forstå kommunens synspunkt og manglende lyst til at tage fat i en opgave, som bl.a. handler om man skal tilføje eller fjerne en "accent" i navnet for en så fornem gade som Frederiksberg Allé/Alle. Sikken medie-ballade, der kunne komme.

På den anden side rummer dét resulat, der kom ud af aftalen mange problemer i mange år frem - og grunddataprogrammets delaftale 2 var chancen for én gang for alle at få løst det.

I dag er situationen, at de to stavemåder af det samme vejnavn fører til at alle it-løsninger må håndtere to fuldstændigt adskilte vejnavne, hver med sit sæt af husnumre og adresser tilknyttet - med alle de usikkerheder og misforståelser det giver anledning til. Det giver problemer, både for de der bygger it-løsninger og de der bruger dem - eller er afhængige af dem i det daglige eller i tilspidsede situationer, heriblandt borgerne, der bor der. 

Løsningen: Kommunerne kan frivilligt foretage harmoniseringen - især hvis det dokumenteres at den nuværende situation giver problemer. 

Tak for den grundige forklaring. Det er jo en sørgelig historie.

Jeg undervurderer måske folks engagement i den slags, men jeg forestiller mig ikke, at en justering af stavemåden af selv fornemme gader vil give anledning til store sværdslag. Vejskilte med begge stavemåde har hængt der i årtier. Men det sikre valg er naturligvis at gøre ingenting.