Loading…
Tilbage

Profilbillede

Spørgsmål til datamodel (BBR)

Thomas Whitelaw Christensen

Hej

Dejlig, at ikke fortrolige BBR data nu er tilgængelige via replikerings-API'et.

Vores replikeringsapplikation anvender SQL Server, og den fejler desværre, fordi en række BBR-tabeller i datamodellen har en enkelt nøglekolonne (id), der samtidig er nullable - det tillader SQL Server ikke (PostreSQL vil ikke fejle her - kolonnen ændres blot til "ikke nullable").

Har I mulighed for at ændre datamodellen i disse tilfælde, så kolonnen "id" fremstpr som "ikke nullable"?

Det drejer sig om tabellerne:
bbr_bygning_aktuel
bbr_bygningpåfremmedgrund_aktuel
bbr_ejendomsrelation_aktuel
bbr_enhed_aktuel
bbr_enhedejerlejlighed_aktuel
bbr_etage_aktuel
bbr_fordelingaffordelingsareal_aktuel
bbr_fordelingsareal_aktuel
bbr_grund_aktuel
bbr_grundjordstykke_aktuel
bbr_opgang_aktuel
bbr_tekniskanlæg_aktuel

Mvh
Thomas

 

Hej Thomas,

Tak for info.


id feltet vil blive gjort ikke-nullable. Jeg skriver når en rettelse er i prod.

Dette er nu rettet, så BBR entiteternes nøgler ikke er nullable.

Hej, er det ikke længere muligt at bruge replikerings-API'en til at hente BBR-data?

λ dawa-replication-client gen-config --entities bbr_bygning --file bbr_bygning.json
error: API does not expose entity bbr_bygning

λ dawa-replication-client gen-config --entities bbr_bygning_aktuel --file bygning_aktuel.json
error: API does not expose entity bbr_bygning_aktuel