Loading…
Tilbage

Profilbillede

Felter med null værdier og datamodellen

Valdas Zabulionis

Hej,

Jeg har et par spørgsmål angående nullable værdier i datamodelen.

1)  For det første kan jeg se at Vejpunkt indeholder 5 rækker, hvor position har værdi null, selvom datamodellen http://dawa.aws.dk/replikering/datamodel fortæller, at feltet er ikke nullable. Er dette en fejl i data, eller er det datamodellen, der skal rettes? Fx Vejpunkt id="1FF1171E-AF45-11E7-847E-066CFF24D637", hentet imellem transaktionsid 3373769 og 3373771 med dato ca. "2019-07-03 13:05".

2) Mit andet spørgsmål handler om noget af det samme, da jeg kan se at datamodellen stemmer ikke helt overens med det, som man kan læse i API beskrivelsen. Hvis jeg tager Menighedsrådsafstemningsområde som et eksempel, så er feltet geo_version i datamodellen ikke nullable, men i data beskrivelsen på http://dawa.aws.dk/dok/api/menighedsr%C3%A5dsafstemningsomr%C3%A5de#databeskrivelse, står der at det er optionelt.

Jeg har dog ikke oplevet endnu, at der bliver forsøgt at indsætte rækker med null i geo_version, men jeg har set flere tilfælder af at der kommer en delete hændelse, hvor geo_version er null. Det har jeg oplevet med Dagi_postnummer, Menighedsrådsafstemningsområde, Landpostnummer, Sogn, og Supplerendebynavn (i forbindelse med deletes). Så mit endelig spørgsmål er vel bare angående manglende overensstemmelse af datamodellen og API beskrivelse.

Hej Valda

De manglende vejpunktskoordinater er en fejl i Danmarks Adresseregister (DAR), som DAWA modtager data fra. Fejlene er rapporteret og vil blive rettet.

Mht. til dokumentationen af geo_version vil den snarest blive rettet.

Tak for fejlmeldingen.

Mvh.

Finn