Loading…
Tilbage

Profilbillede

Adresser uden etage eller dør

Claus Conrad

Vi har en lille udfordring med at fortolke logikken bag nogle af adressedataene:
 

 1. Villaer vises som 1 adresse hvor "etage": null og "dør": null - logisk nok :)
  Eksempel: http://dawa.aws.dk/adresser?postnr=2400&vejnavn=N%C3%B8kkerosevej&husnr=41
   
 2. Når en privat ejendom er delt op i 2 lejligheder (eller 2 etager):
  1. Ofte returnerer søgningen 3 adresser, de to "rigtige" og én med "etage": null og "dør": null.
   Eksempel: http://dawa.aws.dk/adresser?postnr=2300&vejnavn=Sorrentovej&husnr=48
    
  2. Men somme tider returneres der kun de "rigtige" adresser.
   Eksempel: http://dawa.aws.dk/adresser?postnr=2400&vejnavn=Bispebjerg%20Bakke&husnr=35
    
 3. Ved lejlighedskomplekser ser vi det samme:
  1. Ofte mange adresser med etage og/eller dør, plus én med "etage": null og "dør": null.
   Eksempel: http://dawa.aws.dk/adresser?postnr=2450&vejnavn=B%C3%A5dehavnsgade&husnr=2C
    
  2. Men somme tider returneres der kun de "rigtige" adresser.
   Eksempel: http://dawa.aws.dk/adresser?postnr=2450&vejnavn=Vestre%20Teglgade&husnr=2K
    

Nu kommer spørgsmålene:

 1. Hvorfor har ejendomme med flere enheder somme tider en adresse uden etage og dør, og andre gange ikke?
   
 2. Er det korrekt antaget, at ubeboede ejendomme aldrig har en adresse, hvor etage og dør er null?
  Eksempel på dette: http://dawa.aws.dk/adresser?postnr=2400&vejnavn=Birkedommervej&husnr=66

 

Hej Claus

Som én der har arbejdet inden for området i statsligt regi i en del år, prøver jeg med et svar, som måske kan hjælpe.

Adresser er en praktisk foranstaltning og selvom de i dag fastsættes af kommunerne efter nogen nogenlunde klare regler (i adressebekendtgørelsen) har de udviklet sig over mange år. Så selvom reglerne i dag siger én ting, er det ikke sikkert at alle "gamle" adresser overholder dem. Hertil kommer at der, også i dag er et vist kommunalt spillerum for fortolkninger i den konkrete situation. 

Selvom du fx har ret i, at en adresse til en ubebygget grund ikke bør have en etage- og dørbetegnelse, kan du ikke være sikker på at det ikke forekommer. (I dit eksempel med Birkedommervej 66, 2400 Kbh NV er der faktisk en bygning og to adresser: st og kl - se her: https://danmarksadresser.dk/adresser-i-danmark/?husnummerid=0a3f507a-44e7-32b8-e044-0003ba298018).

Med hensyn til dine eksempler på at der til et husnummer findes både adresser med og uden etage-/dørbetegnelse, så er det rigtigt at du kan støde på begge mønstre, og at det måske ikke altid er tydeligt hvorfor det ene og det andet mønster optræder. 

Adressebekendtgørelsen har faktisk (i § 27) en regel som beskriver sagen, uden at man af dén grund skal tro at kommunen altid har fulgt en konkret begrundelse for at gøre det:

"Udover de generelle regler for fastsættelse af adresser i § 26, gælder for etagebygninger, at adressemyndigheden, hvis den skønner, at der er behov herfor, kan fastsætte en adresse, hvori der kun indgår vejnavn og husnummer, således at denne kan fungere som en generel benævnelse af adgangsvejen eksempelvis til en butiksenhed eller lignende i gadeplan ..." 

Det er derfor farligt at binde for mange antagelser op på at adresser altid følger et bestemt, logisk mønster - det gør de ofte, men ikke altid.

Det kunne måske være en idé at myndigheden på området, SDFE, tydeliggør hvilke logiske regler man bør kunne regne med fx at et husnummer er unikt på en navngiven vej, at etage- og dørbetegnelse altid er unik på husnummeret og at der til et husnummer (=aws adgangsadresse) altid er knyttet mindst én adresse. 

Dertil bør man ikke  "overbruge" adressen; hvis man vil vide mere om den ejendom eller bygning som adressen refererer til, bør man kigge i BBR og matriklen. 

Bemærk, dog at Danmarks Adresseregister har en oplysning om, at et husnummer identificerer en indgang til en bestemt bygning <adgangTilBygning> som angiver BBR's bygningsId: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/REST/Husnummer?id=0a3f507a-44e7-32b8-e044-0003ba298018 

Hej Morten

Mange tak for dit uddybende svar. Du har nok ret i, at jeg havde håbet på lidt for megen logik i selve adresserne, når de ønskede oplysninger formentlig bedst udledes fra et mashup af DAR med andre kilder. Jeg vil se lidt nærmere på BBR's tjenester i datafordeleren. Tak igen.