Loading…
Tilbage

Profilbillede

Oprettelses- og ændringsdatoer i DAR

Lars Ellebjerg

I Hvidovre undrer vi os over nogle oprettelses- og ændringsdatoer fra DAWA, og også over nogle manglende ikrafttrædelsesdatoer, som vi ikke kan se via DAWA, men som vi får med i wfs'en.

Som eksempel kan jeg pege på Avedøre Tværvej 80 (id: 253603fe-b02f-4c58-be3e-1230149d0cfe), hvor oprettelses- (2018-07-10) og ændringsdatoer (2018-10-25) er forskellige, men hvor vi kun får en post ud, hvis vi henter den med historik-API'en. Hvad er det for en ændring, der ikke slår igennem i historikken?

Samme adresse har en tom værdi i ikrafttrædelsesdato i wfs'en, men status er 1, så det er en gældende adresse. Skyldes det, at ikrafttrædelsesdato ikke længere er i brug i den nye DAR, men at den er bevaret af systemhensyn, eller er der en anden årsag til ikrafttæden uden angivelse af ikraftrædelsesdato?

Hvis ikrafttrædelsesdato ikke længere er i brug, hvordan sætter man så nye adresser til at gælde fra en bestemt dato ude i fremtiden, fx 1. januar, hvor det er de færreste administrative medarbejdere, der er på arbejde.

I øvrigt fremgår såvel status som adgangspunktstatus i historikken. Vi har ikke kunnet finde en beskrivelse af adgangspunktstatus i jeres dokumentation.

Vh Lars Ellebjerg

Hej Lars,

Oprettet- og ændringsdatoer stammer fra DAR. i DAR er der flere felter, som kan påvirke ændringstidspunkter. Du kan se DAR historikken for et husnummer/adgangsadresse med vores darhistorik api:

http://dawa.aws.dk/darhistorik?entitet=husnummer&id=253603fe-b02f-4c58-be3e-1230149d0cfe

Feltet ikrafttrædelsesdato stammede oprindeligt fra BBR, og det findes ikke i DAR. Det er derfor, at feltet ikke udfyldes for nye adresser.

I DAR er det derimod muligt for datamodellen at indeholde arbitrære ændringer i fremtiden, da alle rækker indeholder virkningsintervaller. Eventuelle fremtidige ændringer fremgår også af ovenstående darhistorik API.

I princippet kunne vi måske godt på meningsfyldt vis beregne en ikrafttrædelsesdato ud fra DAR historikken. Det vil vi overveje.

Hej Anders

 

Tak for svaret. Jeg kan ikke gennemskue, om du svarer på den del af mit spørgsmål, som handler om, hvorfor der kun er en post i adgangsadresse-historikken, når der, som det også ses af darhistorik for husnummeret, er flere ændringer til dette. 

Det fremgår af darhistorikken, at adressen er oprettet som foreløbig, men i adgangsadresse-historikken er der kun en post, hvor adressen er gældende. Hvordan hænger det sammen?

Vh Lars

Hej Lars,

Vores historik-API er oprindeligt lavet med henblik på at understøtte datavask, og inkluderer derfor kun de data, som har relevans til dette. Der er derfor færre ændringer i dette API, der der kun oprettes en ændring hvis et af de felter som indgår er ændret.

Datavask-historikken inddrager også andre kilder end den officielle DAR adressehistorik, så der kan være andre forskelle mellem DAR historikken og DAWA historikken for perioden før idriftssættelsen af DAR 1.0.

I forbindelse med skiftet til DAR 1.0, så besluttede man sig desværre for at lave om i statuskodernes betydning. Foreløbige adresser har således status 2 i DAR, og gældende adresser har status 3 i DAR. Da DAWA er nødt til at opretholde bagudkompatibilitet anvender vi stadig BBRs statuskoder, hvor gældende=1, foreløbig=3.

Adressepunkterne i DAR anvender igen et andet udfaldsrum, herunder status 7 (ikke i brug) og status 8 (i brug). De migreres således at status 7 bliver til status 3 (foreløbig), og status 8 bliver til status 1 (gældende).

 

Hej Anders

Du skriver: "I princippet kunne vi måske godt på meningsfyldt vis beregne en ikrafttrædelsesdato ud fra DAR historikken. Det vil vi overveje."

Den overvejelse vil jeg kraftigt støtte: Tag det med i en kommende opdatering - attributten findes allerede, så der skal ikke ændres formater.

Det er en fejl/forglemmelse at oprettelsesdato for adresse, husnummer og vejnavn ikke findes i Danmarks Adresseregister som en persisteret attribut. (Med "oprettelsesdato" mener jeg første tidsstempel hvor forekomsten får status 'gældende'). 

Oplysningen fandtes i den periode hvor adresserne var en del af Bygnings- og Boligregisteret, BBR, men blev glemt i datamodellen for DAR. Konceptuelt svarer den til BBR's oplysning "opførelsesår" for bygninger og tekniske anlæg.  

Indtil denne attribut evt. tilføjes, bør AWS/DAWA danne og persistere oplysningen, som vil gøre det nligetil at udstille en oplysning om at en adresse eller et vejnavn blev oprettet 1. april 2017 - og derfor ikke fandtes før denne dato. 

Hej Morten,

Tak for dit input.

Umiddelbart forestiller jeg mig at lave det sådan, at "oprettet" er det første virkningstidspunkt i DAR uanset status (sådan er det i dag) og "ikrafttrædelse" er det første virkningstidspunkt med status "gældende".

Derudover tænker jeg at det også ville give mening at tilføje et nedlæggelsestidspunkt for nedlagte/henlagte adresser.

Hej Anders,

Det er jeg hel enig i.

Adresser, adgangsadresser samt navngivne veje er nu forsynet med beregnede ikrafttrædelses- og nedlæggelsestidspunkter.

Læs mere på https://www.digitaliser.dk/news/4473007

 

Det er helt super - og meget brugbart!