Loading…
Tilbage

Profilbillede

Postnumre mangler på vejstykker

Troels Schwarz-Linnet

Hej,

 

For nogle opslag på vejstykker findes der ikke et postnummer.

 

For eksempel følgende liste:

https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/5113 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/2991 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/4994 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/4994 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/3182 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/6970 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/5602 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/1043 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/1109 https://dawa.aws.dk/vejstykker/101/4178

 

Vejstykkerne er ofte broer, pladser eller stier.

Er vejstykkerne uden postnummer fordi man ikke kan sende breve dertil?

Eller er det fordi at PostNord har ansvaret for postnumrene og disse vejstykker ikke er blevet opdateret? Af http://danmarksadresser.dk/for-myndigheder står: "PostNord har, i medfør af postloven, ansvaret for postnumrene."

Jeg fik ikke brugt jeres søgefunktion, da jeg fandt at dette er allerede besvaret her:

https://www.digitaliser.dk/forum/2869706

Hej Troels

Som du har læst i besvarelsen til et tidligere lignende spørgsmål, beregner DAWA vejstykkets relation til postnumre vha. adressedata. Det betyder at vejstykker uden adresser ikke er forsynet med oplysning om postnumre.

Vi planlægger at forsyne navngiven vej med oplysning om hvilke postnumre, vejen er placeret i. Relationen beregnes ud fra vejens geometri samt postnummer grønsen.

Mvh.
Finn

ændret af Finn Jordal (11.12.2018)

Hej Finn.

Tusind tak for det hurtige svar.

Indtil jeres implementering er på plads, så ser det ud til at man kan trække den nødvendige information ud af jeres API.

Jeg skitserer det her, hvis andre får brug for det.

-----

Kommune: 0163
Vejkode: 6498

Mangler postnummer i dawa.

I cprvej.danmarksadresser.dk:
http://cprvej.danmarksadresser.dk/(S(pvz4tegjnhsk5qrgwvrmxlo3))/Default.aspx?KommuneKode=0163&VejKode=6498
Findes som: 0163 Herlev 6498 Borgmester Ib Juuls Vej Borgm. Ib Juuls Vej 20-10-2018 129424 Mere

http://cprvej.danmarksadresser.dk/(S(pvz4tegjnhsk5qrgwvrmxlo3))/Detajler.aspx?KommuneKode=0163&VejKode=6498
Findes ikke.

Ifølge krak:
https://map.krak.dk/?c=55.730061,12.442596&z=17&q=%22borgmester%20ib%20juuls%20vej%20herlev%22;geo
Postnummer: 2730

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://dawa.aws.dk/vejstykker/163/6498

Visualisering:
https://vis.aws.dk/vejstykker/163/6498
https://vis.aws.dk/postnumre/2730?landpostnumre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{
"id": "5c9aebee-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
"href": "https://dawa.aws.dk/vejstykker/163/6498",
"kode": "6498",
"navn": "Borgmester Ib Juuls Vej",
"adresseringsnavn": "Borgm. Ib Juuls Vej",
"navngivenvej": {
"href": "https://dawa.aws.dk/navngivneveje/ae41d583-6690-403f-ba6f-517347749821",
"id": "ae41d583-6690-403f-ba6f-517347749821",
"darstatus": 3
},
"kommune": {
"href": "https://dawa.aws.dk/kommuner/0163",
"kode": "0163",
"navn": "Herlev"
},
"postnumre": [],
"historik": {
"oprettet": null,
"ændret": null
}
}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://dawa.aws.dk/navngivneveje/ae41d583-6690-403f-ba6f-517347749821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{
"id": "ae41d583-6690-403f-ba6f-517347749821",
"href": "https://dawa.aws.dk/navngivneveje/ae41d583-6690-403f-ba6f-517347749821",
"darstatus": "gældende",
"navn": "Borgmester Ib Juuls Vej",
"adresseringsnavn": "Borgm. Ib Juuls Vej",
"administrerendekommune": {
"href": "https://dawa.aws.dk/kommuner/163",
"kode": "0163",
"navn": "Herlev"
},
"retskrivningskontrol": "Godkendt",
"udtaltvejnavn": "Borgmester Ib Juuls Vej",
"visueltcenter": [
12.43978389,
55.73074488
],
"bbox": [
12.43796796,
55.72749269,
12.44616158,
55.73350565
],
"historik": {
"oprettet": "2017-05-11T08:22:00.000Z",
"ændret": "2018-10-20T09:15:03.704Z"
},
"vejstykker": [
{
"href": "https://dawa.aws.dk/vejstykker/0163/6498",
"kommunekode": "0163",
"kode": "6498",
"id": "5c9aebee-4eae-11e8-93fd-066cff24d637"
}
],
"beliggenhed": {
"oprindelse": {
"kilde": "Ekstern",
"tekniskstandard": "NO",
"registrering": "2018-10-20T09:15:03.704Z",
"nøjagtighedsklasse": "B"
},
"vejtilslutningspunkter": null,
"geometritype": "vejnavnelinje"
}
}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reverse på visueltcenter x,y giver postnummer: 2730
http://dawa.aws.dk/postnumre/reverse?x=12.43978389&y=55.73074488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{
"href": "http://dawa.aws.dk/postnumre/2730",
"nr": "2730",
"navn": "Herlev",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
12.38770445,
55.7068072,
12.46287363,
55.759942
],
"visueltcenter": [
12.42581802,
55.74057031
],
"kommuner": [
{
"href": "http://dawa.aws.dk/kommuner/0151",
"kode": "0151",
"navn": "Ballerup"
},
{
"href": "http://dawa.aws.dk/kommuner/0163",
"kode": "0163",
"navn": "Herlev"
}
]
}

Hej Troels,

Du skal være opmærksom på, at en vej kan ligge i flere postnumre. Derfor er det ikke nok at finde postnummeret for vejens visuelle center.

Du kan hente et udtræk af relationen mellem navngivne veje og postnumre her: 

http://dawa.aws.dk/replikering/udtraek?entitet=dar_navngivenvejpostnummerrelation_aktuel

Det er denne relation som vil blive udstillet på navngiven vej.