Loading…
Tilbage

Profilbillede

Opdatering af "Snitfladebeskrivelse for integration med Debitormotoren i SKAT EFI"

Anders Norgaard

Hej,

Jeg har en version af der har versionshistorik efter tidsstemplet for

https://www.digitaliser.dk/resource/2292839

24/9/2012 Indsat beskrivelse af den anvendte ”Tid” i begrebslisten
26/102012 SRS: Indsat revideret tegning i afsnit 4.1
17/04/13 Definition af tidsstempel er opdateret.

Kan I måske lægge seneste version op?

VH

Anders