Loading…
Tilbage

Profilbillede

Hændelser fra gamle replikerings API giver inkonsistente data

Sten Johanneson

Efter d. 6 Maj oplever vi inkonsistente data i hændelser fra det gamle replikerings API.

Dette eksempel giver

http://dawa.aws.dk/replikering/adgangsadresser/haendelser?sekvensnummerfra=69858999&sekvensnummertil=74964615 forekomster hvor nøjagtighed er null, selvom nøjagtighed er et krævet felt. Har ikke lige tjekke om det også gælder for andre felter.

 

Eksempelvis her:

{

"txid": 3128848,

"operation": "insert",

"tidspunkt": "2018-05-07T07:47:59.384Z",

"sekvensnummer": 74827472,

"data": {

   "id": "3dfb83c2-67ce-47b2-9b96-02b718a6f34f",

   "status": 3,

   "oprettet": "2018-05-07T09:47:03.894",

   "ændret": "2018-05-07T09:47:03.894",

   "ikrafttrædelsesdato": null,

   "kommunekode": "0101",

   "vejkode": "6448",

   "husnr": "50",

   "supplerendebynavn": null,

   "postnr": "2450",

   "ejerlavkode": null,

   "matrikelnr": null,

   "esrejendomsnr": null,

   "etrs89koordinat_øst": null,

   "etrs89koordinat_nord": null,

   "nøjagtighed": null,

   "kilde": null,

   "husnummerkilde": null,

   "tekniskstandard": null,

   "tekstretning": 124.42,

   "adressepunktændringsdato": null,

   "esdhreference": null,

   "journalnummer": null,

   "højde": null,

   "adgangspunktid": "e1a9a620-c97a-4999-b74a-eb20cd57936b"

}

}

 

Eksemplet er ikke enestående, så jeg tænker det må være en fejl.

 

Jf. denne udmelding https://www.digitaliser.dk/news/3990703?utm_source=DagligAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer er jeg vel vidende om hændelser som er udeladt grundet konvertering, hvorfor et frisk load anbefales.

 

Men som jeg læser udmeldingen bør den gamle snitflade virke side om side med nye. Som giver os anvendere tid til at omlægge vores løsning til den nye snitflade.

 

Kan i hjælpe / rettet problemet ?

Vh

Sten

Hej Sten,

Fejlen skyldes, at DAWA i en periode efter DAR 1.0's idriftssættelse ikke har modtaget adgangspunkter for foreløbige adresser fra DAR.

Fejlen er blevet rettet i DAR, men skal lige have en procedure på plads for at rette problemet i DAWA. Der vil blive udsendt opdaterings-hændelser på adresserne med de manglende data når vi er klar.

Beklager fejlen.

 

Hej Anders

Ser frem til fikset.

Vh

Sten

Hej

Vil høre om i har en ide om tidshorisont vedr. dette issue.

Vh

Sten

Hej Sten,

Fejlen er blevet rettet i går:

http://dawa.aws.dk/replikering/adgangsadresser/haendelser?id=3dfb83c2-67ce-47b2-9b96-02b718a6f34f

Nye udtræk vil ikke indeholde null i de pågældende felter.

Hej Anders
Du skriver de nye udtræk, hvad mener du med det?
Hvis jeg tager dit eksempel så ser jeg følgende.
txid: 3128848 => insert (nøjagtighed: null)
txid: 3133673 => update (nøjagtighed: A)
txid: 3133699 => update (nøjagtighed: A)
Så i mit tilfælde bliver jeg stoppet allerede på txid 3128848 pga. nøjagtighed er null.
Så det signalere at data fra sekvens 74827472 er forsat fejlbehæftet og ikke rettet op?
Hvorimod data fra skekvens 74878473 og derefter, er korrekte efter rettelse?
Kan du også sige noget om fra hvilke sekvensnummer data atter skulle være konsistente?
Mvh
Sten

Hej Sten,

Vi kan ikke løse problemet ved at ændre i gamle hændelser, da andre systemer jo allerede har indlæst disse hændelser.

Derfor udsender vi nye hændelser, som retter de problematiske data.

I dit tilfælde er den bedste løsning nok at etablere en ny lokal kopi.

Hej Anders

Tak for svaret og anbefalingen.

Mvh.

Sten