Loading…
Tilbage

Profilbillede

Digitalisering af 1889 postfortegnelse af Danske Møller

Jan B. Hansson

 

Hej,

Som slægtsforsker har jeg startet et projekt med at digitalisere F. Lindegaard mølle fortegnelsen fra 1889. 

http://billeder.salldata.dk/data/B%C3%B8ger/Postadressebog%20for%20Mo_eller%201889/index.php?page=1&zoom=&height=957

Hver af de 3000+ møller forsøger jeg at flytte på rette plads ved at tilknytte en AWS adgangsadresse. Jeg oplever ofte når jeg finder frem til placeringen så har  AWS allerede møllens navn på kortet som her:

https://vis.aws.dk/adgangsadresser/reverse?x=9.83650905110616&y=56.1759249269522

Er det muligt at jeg kan lave et udtræk i de data der leverer møllenavnet til vis.aws.dk i formen: møllenavn, adgangspunktets id eller koordinater ? 

mvh Jan

Kortet, og dermed møllerne på kortet stammer fra Open Street Map, men DAWA udstiller Danmarks stednavneregister. Jeg vil tro det er de samme som OSM udstiller. Her er to udtræk af hhv. vejr- og vandmøller fra stednavneregisteret:

https://dawa.aws.dk/stednavne?hovedtype=Bygning&undertype=vandmølle

https://dawa.aws.dk/stednavne?hovedtype=Bygning&undertype=vejrmølle

Til dit formål er det måske bedre med CSV, så tilføjer du bare &format=csv til URL'erne ovenfor.

ændret af Anders Jensen (27.02.2018)

Det er da ikke helt korrekt Anders. Det viste kort er tydeligvis SDFE's eget Skærmkort, hvilket også fremgår af kortets nederste højre hjørne - ikke noget OSM der. Kortet laves på bagrund af autoritære grunddata så som: GeoDanmark-grundkort, vejnavne fra DAR og stednavne fra Danmarks Stednavneregister (der som du siger udstilles via DAWA).

Til gengæld har du besvaret det egentlige spørgsmål rigtig fint. Super smart at man lige kan trække sådan en json-liste ud i csv-format på den måde.

Lad os høre Jan om du på denne måde får held til at lokalisere dine møller. Hvad mener du egentlig med at du er ved at digitalisere 1889-fortegnelsen? Hvis du som slægtsforsker opdager gård- og stednavne mv. som stadig eksisterer den dag i dag, men som ikke optræder i det officielle stednavneregister, så vil jeg da mene, at de bare skal tilføjes dér. Det kan du selv gøre i deres indberetningsportal, hvor man logger ind med digital signatur (eller for private tror jeg også man kan bruge NemID). Så vil de efterhånden alle sammen komme til at optræde i Skærmkortet og de services, der udstilles med stednavne fra DAWA.

Hej Thorbjørn,

Det har du da fuldstændig ret i, der var jeg lidt for hurtig.

Hej Anders Jensen og Thorbjørn Søndergaard

Mange tak for de 2 udtræk fra stednavneregisteret. Efter at have behandlet vandmøllerne kan jeg sige at de data er yderst velegnet, når jeg kombinerer "visueltcenter" med AWS opslag i nærmeste adgangsadresse og sammenholder det med mølle navn og postdistrikt fra møllefortegnelsen finder jeg mange matches. En yderlig velkommen oplysning er undertype vand-/vejrmølle og ikke mindst at manglende match enten kan være en mølle opført efter 1889 eller beliggende i Sønderjylland der først kom med 30 år senere og begge bliver så tilføjet den gamle fortegnelse. En tung ekstra kontrol kan blive at checke møller i FT-1901 der har matrikel oplysninger.

Hvor vi har Dansk Center For Herregårdsforskning så synes jeg det samme mangler for Danske Møller og Kirker for at samle og sikre vores fælles historie. Når Dansk Møllerforening skriver:

Vidste du:
- at Nationalmuseet i 1950- erne registrerede ca. 3.000 danske vandmøllesteder.
I dag kan 300 stadig erkendes som vandmøller. 56 af dem er i så god stand at de er fredet - heraf er der sket fredningsudvidelser ved få udvalgte møller, som anses for særligt betydningsfulde.

Ja, med denne hastighed i nedlæggelser af møller fandt jeg at nu der bør  handles hvor der lever folk der kan huske. Jeg har fundet disse mølle links som kan hjælpe når hver mølle senere får en Info side:
http://www.danskmoellerforening.dk/
https://moelleforum.dk/index.php/danske-moller
http://www.moellearkivet.dk/
http://www.bornholmerneshistorie.dk/

Første fase af mølle fortegnelsen er lagt på mit website https://xuri.dk/Genealogy under sektionen B: Familiens Opholdssteder - DK-Mølle

Her ses forskellen på en mølle der er tilknyttet en adgangsadresse og en der mangler at blive flyttet på plads fra den centrale postdistrikt plads det er givet i første omgang. Benyt også menuen Naboer til at finde status på møller indenfor 20 Km.

Røgen Mølle {2769}, Silkeborgvej 185, Røgen, 8472 Sporup
Strandet Mølle {2877}, [XY] MF1889 ==> Jylland,Højslev

Her er udviklet et opslagsværktøj hvor et bygningsstednavntype (Kirke, Gods, Mølle) er kombineret med AWS adgangsadresse med autocomplete og integration med mange andre data leverandører. AWS er her en gave der giver bygningerne punktkoordinater til at finde mange relationer til andre data, f.eks Sogn og når et sogn er valgt vil der blive vist et familie icon der er menu adgang til min slægt der har en livs begivenhed tilknyttet det geografiske område sognet udgør.


Mit værktøjs menu for Stednavne er baseret på data Stednavneudvalget arbejdede og lagde på nettet for ca 5 år siden. Kendte ikke AWS Stednavne (er de baseret på Stednavneudvalgets fortsatte opdaterede arbejde ?) - jeg får vist et projekt mere med at skifte stednavne dataleverandør til AWS.

Jan,

Hej Jan 

Tak for beskrivelsen af dit arbejde med danske møller.

Stednavnene, som bliver udstillet af AWS, er baseret på de officielle stednavne fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som du kan læse mere om på http://sdfe.dk/hent-data/danske-stednavne/

Stednavneudvalgets stednavne er en delmængde af SDFE's stednavne.

Mvh.
Finn