Loading…
Tilbage

Profilbillede

Postnumre afskåret mod hav (DAGI Postnumre version 500)

Søren Thing Andersen

Hej.

I en gammel tråd fra 2012 (https://digitaliser.dk/forum/2268711) er det nævnt at postnumrenes afgrænsning på AWS er baseret på den mest detaljerede udgave af DAGI Postnummer-kortet.

Desværre medfører det at alle postnumre langs fx den jydske vestkyst får et center der ligger langt ude i Nordsøen.
Se fx dette billede, hvor postnumre fra Thyborøn til Hanstholm er vist:

Jeg har ikke rigtig fantasi til at forestille mig hvor disse havarealer er relevante i forbindelse med postnumre, men der er jo nok nogen der har brug for det...

Til gengæld tror jeg mange ville sætte pris på at have nem AWS-adgang til grænserne som de er i version "500", hvor de er afskåret langs kyster.

Jeg ved godt at hele datasættet kan hentes som Shape-fil fra DAGI, men AWS er bare så nemt at bruge! (Og tak for det).

Har I overvejet at udbyde "500"-versionen via AWS? Fx som https://dawa.aws.dk/postnumre/7680?format=geojson&version=500

Reference: http://sdfe.dk/media/2916843/ds_dagi_postnummer_v10_ref-500-2m_2010-02-04a.pdf

Vh Søren Thing.

Hej Søren

Det giver god mening, det vil jeg undersøge nærmere og vende tilbage.

Mvh.
Finn

Hej Søren

Så er der postnumre, hvis geografi er afskåret ved kysten.

Læs mere på https://www.digitaliser.dk/news/4037059

Eksempel:

https://dawa.aws.dk/postnumre/7680?format=geojson&landpostnumre

Mvh.
Finn

Hej Finn.

Fremragende! `landpostnumre ` er mit nye yndlingsargument ;-)

Jeg gætter på at postnummer-distrikterne, der går ud i havet følger 12 sømil-grænsen for det danske territorialfarvand. Man kan diskutere om det giver nogen mening at de går helt ud til ca. 22 km ud i havet, men det er vel ikke noget praktisk problem nogen steder? Der bør uanset hvad, efter min mening, som minimum være en buffer på nogle hundrede meter ud fra kysten, da der ligger ret mange adresser ude i vandet. Dvs. adresser udenfor DAGI-kommunegrænsen. Det er typisk ved havneområder, roklubber, bådelaug, anløbsbroer, husbåde og til tider hele kontor-/lejlighedskomplekser mv. der er opført på pæle eller opfyld ude i vandet. Disse adresser ville ellers ikke have nogen geografisk reference til et postdistrikt. Af praktiske årsager kan det være hensigtsmæssigt at anvende den samme internationalt anerkendte definition af nationalt farvand, så jeg stemmer for at beholde denne løsning.

Jeg har af samme grund tidligere efterspurgt en version af DAGI-kommunegrænsen, der følger samme princip. Som i visse sammenhænge kan være relevant til at afgøre myndighedsrollen for kommunale interesser på søterritoriet. Geodanmark anvender fremover en lignende metode til at afgøre hvilken kommune, der har editeringsrettighed og ajourføringsansvar for husbåde, høfder, badebroer og lignende konstruktioner ude i vandet. De kalder det bare "Kommuneområder" i den nye specifikation: geodanmark.nu/Spec6

Det har desuden den tekniske fordel, at distriktspolygonerne generelt bliver væsentligt forsimplede (meget færre koordinatsæt pr. objekt), uden at det går ud over nøjagtigheden på land. Simpelthen fordi kystlinjen (og dermed den detaljerede DAGI-kommunegrænse) de fleste steder er vandvittig deltaljeret kortlagt. Hvis det i stedet kan klares med helt ned til 2 punkter beliggende 22 km ude i havet, så bliver kommunegrænserne noget lettere at håndtere i forhold til vektor-rendering i kort, samt geovalidering i digitale selvbetjeningsløsninger og konfliktsøgning.

Hej Thorbjørn

De officiele postnummergrænser fortsætter med at gå til territorialgrænsen. Vi har blot givet mulighed for at DAWA også kan levere dem afskåret ved kystlinjen. Det giver tit bedre mening, når postnummergrænsen skal præsenteres for slutbrugere, som ikke har en dyb forståelse for fordelene ved at lade dem gå til territorialgrænsen.

Den officielle postnummer grænse for Fanø:
Data: https://dawa.aws.dk/postnumre/6720?format=geojson
Vist på kort: https://vis.aws.dk/postnumre/6720

Fanøs postnummergrænse afskåret ved kystlinjen:
Data: https://dawa.aws.dk/postnumre/6720?format=geojson&landpostnumre=true
Vist på kort: https://vis.aws.dk/postnumre/6720?landpostnumre=true

Mvh.
Finn

 

ændret af Finn Jordal (06.06.2018)

Udmærket. Bare begge dele fortsat er tilgængeligt. Og fikst at det er så let at skifte mellem dem. Du kan altså nogle triks med de webservices Finn :)

Postdistrikt Kastrup er i øvrigt et godt eksempel på hvor kompleks distriktsgrænsen bliver, hvis man følger kystlinjen: https://vis.aws.dk/postnumre/2770?landpostnumre=true

Ja, Saltholm ser godt nok noget krøllet ud :)