Loading…
Tilbage

Profilbillede

Namespace

Niels Grarup

Undrer mig lidt over, at UtilityStatement som det eneste dokument, benytter et OIOUBL namespace: <UtilityStatement xmlns="urn:oioubl:names:specification:oioubl:schema:xsd:UtilityStatement-2"

når øvrige dokumenter benytter UBL : <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"

Er der nogen speciel grund til dette ?
Der står ellers i Guidelinen, at "Et ForsyningsSpecifikation skal følge det tilhørende UBL skema".

 

Hej Niels

Det hænger sammen med, at OIOUBL UtilityStatement dokumentet kom til lidt senere end de øvrige dokumenter i OIOUBL pakken, og det er baseret på UBL 2.1 og ikke UBL 2.0 versionen som de øvrige dokumenter.

Venlig hilsen

Charlotte Skovhus, mySupply

For Digitaliseringsstyrelsen

Det giver lidt udfordringer, da vi pt. kun benytter UBL schemaerne.

Men vi modtager UtilityStatement med både UBL og OIOUBL namespace. De sidste fejler så desværre hos os, da schemaet er ukendt udfra namespacet. Mens schematronen tilsyneladende er ligeglad med hvilket namespace der er angivet.

 

Eksempel:  Burde der ikke også stå UBLVersionID = 2.1 ?

<UtilityStatement
xsi:schemaLocation="urn:oioubl:names:specification:oioubl:schema:xsd:UtilityStatement-2 UBL-UtilityStatement-2.1.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:oioubl:names:specification:oioubl:schema:xsd:UtilityStatement-2"
xmlns:cac="urn:oioubl:names:specification:oioubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oioubl:names:specification:oioubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:sdt="urn:oioubl:names:specification:oioubl:schema:xsd:SpecializedDatatypes-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2">
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.02</cbc:CustomizationID>

 

Hej Niels

Som nævnt er UTS baseret på UBL 2.1, men der er faktisk tale om en "hybrid", hvor der trækkes på elementer fra UBL 2.0, så det er ikke en "ren" UBL 2.1, og derfor har man lavet egne namespaces.  Og fordi der ikke er tale om en "ren" UBL 2.1 og for at holde det enkelt, refereres til UBL version 2.0 også i UTS dokumenterne.

Men OIOUBL UTS namespacet ligger fast (og korrekt dem bliver der ikke schematronvalideret for):

urn:oioubl:names:specification:oioubl:schema:xsd:UtilityStatement-2

Og det samme gælder de schemaer/XSD'er I skal benytte.

https://digitaliser.dk/resource/1020845

(Her kan du også af navngivningen på schemafilerne se, hvor der er lavet tilpasninger)

Du er velkommen til at kontakte NemHandel supporten for yderligere forklaring.

Venlig hilsen

Charlotte Skovhus, mySupply

For Digitaliseringsstyrelsen