Loading…
Tilbage

Profilbillede

Understøttelse af fremtidig ejendomsnummer (BFE) ?

Rasmus Strange Petersen

Er der planer om at implementere BFE nummer som nyt ejendomsnummer, når Grunddataprogrammet implementerer Bestemt Fast Ejendom, med Matriklens Udvidelse, jf. ejendomsdataprogrammet.dk

Hej Rasmus

Vi har i øjeblikket ingen konkrete planer vedrørende BFE nummeret, men når BFE nummeret er etableret, vil vi overvejer at udstille det i forbindelse med adressens jordstykketilknytning på samme måde som ESR ejendomsnummeret.

Mvh.
Finn

Er der en opdatering på BFE nummeret? 

Det ville være meget brugbart hvis man kunne få det med ud fra adresseopslag.

Mvh,

Peter

Hej Peter

Vi har udelukkende adgang til BFE-nummeret via datafordelerens WFS tjeneste. Import fra en WFS tjeneste med maks. antal returnerede objekter, passer ikke ind i DAWA design, så vi må vente til vi får andre muligheder.

Hvad er jeres brugsscenarie for BFE nummeret?

Mvh.
Finn

Kender naturligvis ikke Peter Riisagers brugsscenarium, men BFE-nummeret bliver jo den nye, fælles ejendomsidentifikation, så det bliver den helt centrale ejendomsnøgle i årene fremover. ESR-ejendomsnummeret vil dermed gradvist tabe sin betydning.

Med BFE-nummeret kan man søge ejendom, uanset ejendomstype og man kan finde ejers navn i Ejerfortegnelsen, og ejendommens beliggenhedsadresse i Ejendomsbeliggenhedsregisteret, bygningsoplysninger i BBR, vurderigsoplysninger hos SKAT osv. 

Fra lovforslaget som introducerede Ejendomsdataprogrammet og BFE-nummeret:

"Samlet set indebærer aftalen, at der skal etableres en infrastruktur, der sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold og beliggenhed kan registreres på ensartet og sikker måde i de relevante grunddataregistre på ejendomsområdet, dvs. matriklen, Bygnings- og Boligregisteret (BBR), en ny ejerfortegnelse m.v. samt tingbogen. Der indføres en ny fælles og entydig ejendomsidentifikation (BFE-nummer), som anvendes af disse centrale ejendomsregistre, og dermed sikrer sammenhæng på tværs af registrene."  

BFE-nummeret introduceres fuldt ud i de kommende uger/måneder. Det knyttes til de tre ejendomstyper, som fremover alle vil blive registreret i matriklen: Samlet fast ejendom (matriklens "jordstykker"), ejerlejlighed og bygning på fremmed grund. 

BFE-nummeret vil derfor være meget nyttigt at implementere i DAWA.

For samlet fast ejendom er det gamle SFE-ejendomsnummer lig med det nye BFE-nummer. DAWA's jordstykkedata indeholder derfor allerede BFE-nr i attributten "sfeejendomsnr".

For ejerlejligheder vil BBR udstille BFE-nummeret sammen med de øvrige oplysninger om en BBR-enheds "ejerskaber. BFE-nummeret vil derfor passende kunne tilføjes DAWA's metode: http://dawa.aws.dk/bbrlight/enheder

For bygning på fremmed grund (BPFG) vil BBR udstille BFE-nummeret sammen med de øvrige oplysninger om bygningens "ejerskaber. BFE-nummeret vil derfor passende kunne tilføjes DAWA's metode: http://dawa.aws.dk/bbrlight/bygninger

Bemærk i øvrigt at relationen mellem husnummer/adresse og BFE ikke er ligetil. Der vil være adresser, som ikke kan refereres til en ejendom. Og adresser der både refererer til en ejerlejlighed OG til en samlet fast ejendom. 

Hej Finn / AWS

Er der nyt i sagen om udstilling af BFE-numre?

I min kommentar i denne tråd fra 5. marts argumenterede vi for behovet. Det korte af det lange er at BFE-nummeret, efter et langt tilløb, i dette forår er introduceret som den nye, fælles ejendomsidentifikation for de tre typer af bestemt fast ejendom: samlet fast ejendom ("matrikel-ejendomme"), ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. 

BFE-nummeret skal således erstatte det kommunale ESR-ejendomsnummer, der på et tidspunkt (når ESR nedlægges) ikke længere vil blive udstedt for nye ejendomme. Det er derfor vigtigt at systemer, hvor der indgår ejendomsdata, introducerer BFE-nummeret - jo før jo bedre. 

I løsninger hvor vi i dag med stor fornøjelse og gode resultater, anvender DAWA, er det uhensigtsmæssigt at vi bliver nødt til at foretage et ekstra kald på Datafordeleren eller et andet sted, for at kunne tilføje et BFE-nummer til fx et jordstykke (matrikelnummer). 

(Selvfølgelig er vi også - i stigende grad - begyndt at benytte Datafordelerens tjenester i nye løsninger hvor det er muligt og giver bedst mening)

Men for DAWA betyder introduktionen af BFE-nummeret kort sagt at BFE-nummeret bør tilføjes i alle tjenester og datastrukturer, som i dag indeholder

  • et ESR-ejendomsnummer,
  • et matrikelnummer,
  • et jordstykke-id og/eller
  • et samlet fast ejendomsnummer (SFE-nummer)

BFE-nummeret udstedes af Geodatastyrelsen hvor det knyttes til alle samlede faste ejendomme, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. BFE-nummeret indgår i matriklens data, som udstilles i forskellige tjenester på Datafordeleren.

BFE-nummeret opdateres tillige i OIS i de to tabeller CO11800T (ESR Matrikelstykke) og CO50400T (Ejendomsrelation - BBR).

Jeg kan se at I planlægger at hente ESR-ejendomsnummer for jordstykke (matrikelnummer) fra sidstennævnte tabel i stedet for fra matrikelkortet - det lyder som en god idé. 

mvh
Morten Lind

Hej Morten

Tak for dit ønske om at forsyne DAWA med BFE numre. Vi er enige i, at det vil give god værdi til mange af DAWA's anvendere.

I øjeblikket arbejder vi på en løsning, som passer ind i DAWA's design, til at importere BFE numre til jordstykker, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund.

Vi vender tilbage, når vi har mere at berette.

Mvh.
Finn

Hej Finn

Tak for hurtigt svar. Vi venter spændt. Giv lyd hvis der er noget vi kan hjælpe med ...

mvh / Morten

Er der en opdatering på denne, nu hvor EJF data fra datahubben er ved at være brugbart?

Vi er i gang med at implementere det, og BFE nummeret vil blive tilgængeligt via DAWA i starten af oktober.

Konkret er vi ved at implementere support for BBR data leveret i den nye grunddatamodel, som er beskrevet på https://data.gov.dk/model/xmi/Domaenemodeller/BygningerOgBoliger/

Det vil af juridiske årsager være en meget begrænset udgave af det komplette BBR datasæt der bliver udstillet offentligt på DAWA, men BFE nummeret, som er en del af Ejendomsrelation entiteten vil blive udstillet.

Aktuelle BBR data vil blive tilgængelige både på replikerings- og på opslags-API'et, og de vil blive opdateret en gang i døgnet.

På replikerings-API'et vil historiske data endvidere blive gjort tilgængelige.

Kære AWS/DAWA - Det er et rigtig godt træk. Vores argumentation og anbefalinger, bl.a. i mit indlæg i denne tråd 20. juni, holder stadig. 

Er BFE kommet med i nogen https://dawa.aws-søgninger endnu?

(kan ikke umiddelbart finde information om at det er)

Hej Jane

DAWA udstiller endnu ikke BFE numre, men vi arbejder i øjeblikket med at udvikle et API, som udstiller BBR data inklusiv BFE numre.

Vi forventer release i november.

Mvh.
Finn

Hej Anders og Finn,

Ikke for at punke jer, men er der nyt på vej om BFE i BBRLight?

Vores helt simple brugscenarie på DinGeo er at bruge BFE som en nøgle til at linke adresser med BBR/SVUR/ESR (Vi bruger p.t. f.eks. Kommunekode og ESR-ejendomsnummer og det er udemærket, men jeg antager at BFE har nogle fordele som udførligt beskrevet af Morten Lind).

Hej Peter

BFE ejendomsnummeret modtager vi fra BBR 2.0 data, som vi stadig afventer https://www.digitaliser.dk/news/4994323

Mvh.
Finn

Hej alle

Jeg ved ikke, om der har været dialog med Geodatastyrelsen (GST) om dette emne, det er jo GST, der er myndighed for data om bestemte faste ejendomme, herunder BFE-numre samt adresser for ejendomme. Ift. sidstnævnte er det i kraft af at GST er myndighed for "Ejendomsbeliggenhedsregisteret" (EBR), som er grunddataregister for ejendommes repræsentative adresser/beliggenhed.

Det er jo sådan, at der til en ejendom kan være mange adresser tilknyttet, og EBR's formål er at udvælge én af disse som den repræsentative adresse, og at udstille denne information som grunddata, således at ejendommen præsenteres ved den samme adresse i forskellige sammenhæng. EBR's data og services udstilles via Datafordeleren.

Som jeg læser den løsning, der bliver lavet i indeværende, vil den være nyttig ved det omvendte brugsscenarie, nemlig hvor man står med en adresse, fx i en søgning og gerne vil vide, hvilken ejendom(-me), der ligger på adressen.

BBR-data og ejendomsrelationstabellen er naturligvis et skridt på vejen her. Vi bruger selv disse data, når brugerne i vores løsning skal fremsøge ejendomme ud fra en adresse.

Det er dog vores erfaring, at BBR-data, herunder Ejendomsrelation tabellen ikke altid er tilstrækkelig til at finde sammenhæng mellem adresser/husnumre og BBR-objekter. For Bygning på fremmed grund (BPFG) er der tilfælde, hvor BFE-numrene ikke er registreret i BBR-data, og derfor er den eneste måde at finde sammenhængen på ved at sammenligne koordinater for hhv. BPFG og husnummer. Det er vi ved at implementere en logik til.

Baggrunden for, at der findes BFE-numre i Matriklen, som ikke findes i BBR er bl.a., at GST har modtaget data for BPFG fra ESR, hvor de kommunale medarbejdere har kunnet oprettet bygninger på fremmed grund uden at knytte dem til BBR-objekter.

GST er i dialog med UFST vedr. de manglende BFE-numre.

Hej Finn,

Super - tak for hurtigt svar.

Hej Klaus

Tak for et informativt indlæg - og ikke mindst jeres dialog med UFST om de manglende BFE-numre.

Du har helt ret i, at det primære brugsscenarie for BBR data i DAWA er, at man ud fra adressen eller adgangsadressen/husnummeret kan hente oplysninger om den tilknyttede henholdsvis BBR enhed eller BBR bygning. Herunder deres ejendomsnumre.

En adresse har sjældent værdi i sig selv, men anvendes som nøgle til andre data. For at lette adressens brug sammen med andre data, er DAWA derfor - ud over data fra DAR - kombineret med en lang række relaterede data: DAGI, Danske Stednavne, planlovens zoner, Matrikelkortets jordstykker, GeoDanmarks bygningspolygoner, PostNords stormodtagerpostnumre samt BBR data.

Eksempler på hvilke data og systemer der kan knyttes til en adresse kan ses på OneDoor-løsningen. Et andet godt eksempel er DinGeo.

Mvh.
Finn

ændret af Finn Jordal (26.03.2020)

Hej

 

Hvordan ser det ud med at få BFE-nummer med i DAWA?

Jeg kan ikke se der er sket noget endnu?

Hej Axel

Arbejdet med at udstille BFE nummeret i DAWA er sat i bero.

Det skyldes, at SDFE er ved at afklare mulighederne for at etablere DAWA's funktionaliteter på Datafordeleren.

Når der er sket en nærmere afklaring og fastsat en tidsplan, vil der blive meldt yderligere ud om den fremtidige adgang til DAWA's funktionaliteter til anvenderne.

Mvh.
Finn

ændret af Finn Jordal (06.10.2020)