Loading…
Tilbage

Profilbillede

Understøttelse af fremtidig ejendomsnummer (BFE) ?

Rasmus Strange Petersen

Er der planer om at implementere BFE nummer som nyt ejendomsnummer, når Grunddataprogrammet implementerer Bestemt Fast Ejendom, med Matriklens Udvidelse, jf. ejendomsdataprogrammet.dk

Hej Rasmus

Vi har i øjeblikket ingen konkrete planer vedrørende BFE nummeret, men når BFE nummeret er etableret, vil vi overvejer at udstille det i forbindelse med adressens jordstykketilknytning på samme måde som ESR ejendomsnummeret.

Mvh.
Finn

Er der en opdatering på BFE nummeret? 

Det ville være meget brugbart hvis man kunne få det med ud fra adresseopslag.

Mvh,

Peter

Hej Peter

Vi har udelukkende adgang til BFE-nummeret via datafordelerens WFS tjeneste. Import fra en WFS tjeneste med maks. antal returnerede objekter, passer ikke ind i DAWA design, så vi må vente til vi får andre muligheder.

Hvad er jeres brugsscenarie for BFE nummeret?

Mvh.
Finn

Kender naturligvis ikke Peter Riisagers brugsscenarium, men BFE-nummeret bliver jo den nye, fælles ejendomsidentifikation, så det bliver den helt centrale ejendomsnøgle i årene fremover. ESR-ejendomsnummeret vil dermed gradvist tabe sin betydning.

Med BFE-nummeret kan man søge ejendom, uanset ejendomstype og man kan finde ejers navn i Ejerfortegnelsen, og ejendommens beliggenhedsadresse i Ejendomsbeliggenhedsregisteret, bygningsoplysninger i BBR, vurderigsoplysninger hos SKAT osv. 

Fra lovforslaget som introducerede Ejendomsdataprogrammet og BFE-nummeret:

"Samlet set indebærer aftalen, at der skal etableres en infrastruktur, der sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold og beliggenhed kan registreres på ensartet og sikker måde i de relevante grunddataregistre på ejendomsområdet, dvs. matriklen, Bygnings- og Boligregisteret (BBR), en ny ejerfortegnelse m.v. samt tingbogen. Der indføres en ny fælles og entydig ejendomsidentifikation (BFE-nummer), som anvendes af disse centrale ejendomsregistre, og dermed sikrer sammenhæng på tværs af registrene."  

BFE-nummeret introduceres fuldt ud i de kommende uger/måneder. Det knyttes til de tre ejendomstyper, som fremover alle vil blive registreret i matriklen: Samlet fast ejendom (matriklens "jordstykker"), ejerlejlighed og bygning på fremmed grund. 

BFE-nummeret vil derfor være meget nyttigt at implementere i DAWA.

For samlet fast ejendom er det gamle SFE-ejendomsnummer lig med det nye BFE-nummer. DAWA's jordstykkedata indeholder derfor allerede BFE-nr i attributten "sfeejendomsnr".

For ejerlejligheder vil BBR udstille BFE-nummeret sammen med de øvrige oplysninger om en BBR-enheds "ejerskaber. BFE-nummeret vil derfor passende kunne tilføjes DAWA's metode: http://dawa.aws.dk/bbrlight/enheder

For bygning på fremmed grund (BPFG) vil BBR udstille BFE-nummeret sammen med de øvrige oplysninger om bygningens "ejerskaber. BFE-nummeret vil derfor passende kunne tilføjes DAWA's metode: http://dawa.aws.dk/bbrlight/bygninger

Bemærk i øvrigt at relationen mellem husnummer/adresse og BFE ikke er ligetil. Der vil være adresser, som ikke kan refereres til en ejendom. Og adresser der både refererer til en ejerlejlighed OG til en samlet fast ejendom.