Loading…
Tilbage

Profilbillede

Flere transaktioner end aktiveringer

Hans Henrik L Schneider

Vi gør det lidt i gennemførelsesprocent som er andel af transaktioner ifht. aktiveringer. Nu vises gennemførelsesprocenten ikke i anvendelsesdata fra https://anvendelse.borger.dk/, og forsøges det udregnet som transaktioner/aktiveringer, får vi flere steder over 100%.

Hvordan hænger det lige sammen, for jeg vil ikke mene at der kan være flere transaktioner end der er aktiveringer?

 

Hans Henrik Schneider, Aabenraa Kommune

Hej Hans

Jeg kan desværre kun give et mere generisk svar, da jeg ikke kender jeres løsninger, og heller ikke tællerscriptets placering deri.

Jeg kan finde to løsninger ved søgning på den seneste måned, hvor der er flere transaktioner end aktiveringer, https://anvendelse.borger.dk/Pages/SearchResults.aspx?SearchType=Tracking&ProviderName=Aabenraa%20Kommune&DynamicDate=LatestMonth&Section=1&SortColumn=Transaktioner&SortOrder=desc, begge med én transaktion mere end aktivering.

Når der er tale om så små udsving, kan det skyldes, at en bruger har reloaded kvitteringssiden, eller hvor slutscriptet måtte være placeret. Andre grunde kan være, at der er mere end én indgang til løsningen, og startscriptet ikke er placeret på alle indgangene.

Dette er blot mulige årsager. Du må med dit kendskab til løsningerne vurdere, om de kan passe. Ellers er du naturligvis velkommen til at kontakte os igen.

vh

Peter Houmann

ændret af Peter Houmann (09.06.2016)

Hej Peter

Det skal undersøges nærmere for det er ikke små tal vi taler om her:

Servicenavn   Transaktioner Aktiveringer  Gennemførelses-procent

Indskriv elev     474 157 302%

Ansøg om friplads i dagtilbud 172 39 441%

Jeg prøver at følge de to spor du anviser.

mh

Hans Henrik Schneider

ændret af Hans Henrik L Schneider (13.06.2016)

Hej Hans

Kan du fortælle, hvilken søgning det er, du laver? Jeg får nogle helt andre tal, som du kan se i linket i min forrige post, og jeg får slet ikke data for Ansøg om friplads i dagtilbud for Aabenraa kommune

Hej Peter

Samme kritierier som dig dog er du nødt til at udvide perioden til 1/1-2016 - 31/5-2016.

mh

Hans Henrik Schneider

Hej Hans

Det kunne godt ligne nogle generiske fejl i løsningerne. Fx for Ansøgning om friplads i dagtilbud fra KMD, er det det samme mønster, der går igen. Mange aktiveringer uden "afstigningstrin" har ingen transaktioner, mens afstigningstrin = "friplads" har relativt få aktiveringer og rigtig mange transaktioner. Det kunne tyde på, at tællerscriptet ikke er installeret korrekt.

Mht Indskriv elev, er der indikationer på det samme. Sammenligner du tallene fra Tabulex med tallene fra KMDs løsninger, så kunne det indikere, at der er flere veje ind eller flere veje ud, hvor start- og slutscript ikke er placeret korrekt.

Det er kun indikationer, jeg kan påvise, så endelige konklusioner kan ikke drages, men der synes dog at være nogle mønstre, som du måske kan bruge.

vh

Peter