Loading…
Tilbage

Profilbillede

open-teleserver compilation issues

Jens Kristian Villadsen

Det er pt. ikke muligt at bygge opentele-server da den afhænger af kih-auditlog. kih-auditlog mangler en vejledning for hvordan denne bygges/publishes til local repo.

Lidt sent, men se: https://bitbucket.org/4s/wiki/wiki/building/command_line under "Kih Auditlog"

OpenTele lever nu på 4s-online.dk og dets undersites, hvor beskrivelsen for at bygge kih også findes (for et Ubuntu setup) http://4s-online.dk/wiki/doku.php?id=opentele:ubuntu:commandlinebuild