Loading…
Tilbage

Profilbillede

SSSH-mærke

Mikael Hertig

nensome.dk har vi indsat et forslag til et mærke, der overholder nogle ret enkle principper.

Hjemmesiden er ikke køn, men overholder i øvrigt cookiebestemmelserne i en mere rigid fortolkning.

Det kritisable i den normale tragfik med netminers, gemius og lignende cookies er, at byttehandlen er dårlig: Man får en benyttelsesstatistik mod til gengæld at levere persondata til videre behandling til målrettet markedsføring.

Navnlig er den dårlig for offentlig forvaltning, som normalt ikke reklamerer.

Nensome har udviklet yderligere features: brugeren kan slette cookies fra hjemmesiden direkte, brugeren kan vælge en anonym cookie for dels at slippe for at indgå i benyttelsesstatistikken i identificeret form, dels for at undgå at blive forstyrret.

Det springende punkt er: Kan man optimere hjemmesider med en benyttelsesstatistik, der overholder persondataloven og cookioebestemmelserne?

Svaret er bekræftende.

På den baggrund forekommer det lidt ærgerligt, at det åbenbart er det konsulentfirma, der installerer cms-systemet, der sætter cookies på uden at spørge først.

Der er jo strengt taget tale om en skjult databehandlerrelation i henhold til perswondatalovens § 41, stk. 1., uden at den dataansvarlige er blevet spurgt.

Jeg vil gerne lukke op for en diskussion om, hvordan offentlige websider bliver bedre på dette punkt.