Loading…
Tilbage

Invitation til workshop om visningsklienter i Næste generation Digital Post

Torsdag d. 21. juni kl. 09:00 - Torsdag d. 21. juni kl. 13:00
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 KBH K

01-06-2018 11:35:23
Tilmeld Senest onsdag d. 13. juni kl. 00:00
18 ud af 30 pladser tilbage

Som annonceret på seneste workshop om MeMo indkaldes I hermed til en udvidet workshop om visningsklienterne i Næste generation Digital Post.

Formålet med workshoppen er at få jeres input til de mock-ups, som DIGST pt. er i færd med at udarbejde, og som skal lige til grund for det videre samarbejde med NgDP-leverandøren, borger.dk og Virk om visningsklienterne. Fokus vil være på design, UX og brugerbehov til visningsklienterne.

I er meget velkomne til at sende invitationen videre til relevante deltagere, fx UX-eksperter eller lignende, i jeres organisation.

Deltagere

Profilbillede

Forberedelse til workshop

Esra Teksen

Kære tilmeldte til workshop om visningsklienter i Næste generation Digital Post,

Vi vil ikke, som tidligere meldt ud, fremsende materiale til jer inden workshoppen.

I stedet vil mødet forløbe som en interaktiv workshop, hvor vi sammen vil drøfte erfaringer og udfordringer med den nuværende visningsklient samt ønsker til de kommende visningsklienter i Næste generation Digital Post.

Vi vil derfor bede jer om, så vidt muligt, at indsamle alle kendte erfaringer og udfordringer i jeres organisation med den nuværende visningsklient på borger.dk og Virk.

Vi ser frem til en god workshop.