Loading…
Tilbage

Det offentlige på borgernes mobil - eftermiddagsseminar

Onsdag d. 12. oktober kl. 13:00 - Onsdag d. 12. oktober kl. 16:00
IT- og Telestyrelsen

Tilmeld Ingen tilmeldingsdeadline
3 ud af 25 pladser tilbage

Brugen af smartphones og tablets breder sig eksplosivt i disse år. I besøgsstatisktikker for de fleste netsteder kan man se, at andelen af visninger på mobile enheder er stigende måned for måned. Samtidig forventer nye generationer af medborgere, at tjenester leveres på alle platforme, herunder mobile. 

For offentlige myndigheder er mobile tjenester særligt interessante i erkendelsen af, at de traditionelle digitale selvbetjeningsløsninger ikke har realiseret potentialet. Det er således langt fra alle borgere, der udnytter de digitale tjenester, som stilles til rådighed, og dermed realiseres gevinsterne ved digitaliseringen ikke. I den henseende udgør den mobile teknologi måske en mulighed for at øge brugen af de digitale løsninger. Samtidigt er det også et emne, der er omgivet af en vis hype, så det kan være vanskeligt at afgøre, om man er i gang med at iværksætte et sundt projekt, når man som offentlig myndighed vil lave en app - eller om man i virkeligheden i virkeligheden blot lader sig rive med, fordi det er et nyt og spændende område. 

IT- og Telestyrelsen indbyder derfor d. 12. oktober til et eftermiddagsseminar om udvikling af mobile løsninger i det offentlige .

Seminaret er målrettet offentlige projektledere, der står overfor at skulle udvikle en mobil løsning, og vil behandle den afklaring, som er nødvendig for at få skabt et succesfuldt projekt. 

Deltagelse i seminaret er gratis, men der er få pladser til rådighed, så det handler om at være hurtig. Man kan først deltage, når man har fået godkendt sin tilmelding. 

Programmet vil blive offentliggjort senere, men det ligger allerede på plads, at følgende vil blive behandlet: 

  • Anbefalinger fra IT- og Telestyrelsen om udvikling af mobile løsninger
  • Erfaringer fra myndigheder, der har udviklet mobile løsninger
  • En leverandør, der fortæller om sine oplevelser med udvikling af mobile løsninger for det offentlige
  • De mobile aspekter af den nye digitaliseringsstrategi, herunder mobilt NemID og mobilt borger.dk

Deltagere

Profilbillede

Program for arrangementet "Det offentlige på borgernes mobil - eftermiddagsseminar"

Martin Høegh Mortensen

12.45 - 13.00:  Ankomst

13.00 - 13.05: Velkomst (ITST)

13.05 - 13.30: 1001 fortællinger (Morten Stenak, Kulturarvsstyrelsen)

13.30 - 14.00: Mobilguiden (ITST)

14.00 - 14.30: Vejdirektoratets mobilløsninger (Christian R. von Huth, Vejdirektoratet)

14.30 - 15.00: Borger.dk og NemID (ITST)

15.00 - 15.30: Et leverandørperspektiv på offentlige mobile løsninger (Kåre Kjeldstrøm, Silverbullet)

15.30 - 16.00: Debat og afslutning 

ændret af Martin Høegh Mortensen (10.10.2011)