Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

23798 resultater fundet

Rødovre medansøger boligansøgning indkomstforhold struktur

Oprettet:12-12-2017 15:51:50

Strukturen indeholder oplysninger om medansøgers indkomstforhold, i forbindelse med ansøgning om bolig i Rødovre Kommune. Nyt i denne ve...

Ansøger boligansøgning indkomstforhold struktur (Rødovre Kommune)

Oprettet:12-12-2017 15:48:45

Strukturen indeholder oplysninger om ansøgers indkomstforhold, i forbindelse med ansøgning om bolig i Rødovre Kommune. Nyt i denne versi...

Afstande fra spildevandsanlæg til drænledning struktur

Oprettet:12-12-2017 15:46:33

Strukturen indeholder informationer om afstand fra spildevandsanlæg til drænledning. Nyt i denne version: SpildevandsanlaegKystAfstandSt...

Afstande fra spildevandsanlæg til grøft struktur

Oprettet:12-12-2017 15:42:29

Strukturen indeholder informationer om afstand fra spildevandsanlæg til grøft. Nyt i denne version: SpildevandsanlaegKystAfstandStruktur...

Afstande fra spildevandsanlæg til vandløb struktur

Oprettet:12-12-2017 15:32:48

Strukturen indeholder informationer om afstand fra spildevandsanlæg til vandløb. Nyt i denne version: SpildevandsanlaegKystAfstandStrukt...

Afstande fra spildevandsanlæg til sø struktur

Oprettet:12-12-2017 15:26:47

Strukturen indeholder informationer om afstand fra spildevandsanlæg til sø. Nyt i denne version: SpildevandsanlaegKystAfstandStruktur op...

Afstande fra spildevandsanlæg til kyst struktur

Oprettet:12-12-2017 15:19:43

Strukturen indeholder informationer om afstand fra spildevandsanlæg til kyst. Nyt i denne version: MeterafstandPlanlagtMaal tilføjet

Bundfældningtank og bortskaffelse af slam struktur

Oprettet:12-12-2017 14:41:37

Strukturen indeholder informationer om en bundfældningstank og hvordan slam bortskaffes fra den. Nyt i denne version ProductTypeText uds...

Ny bundfældningstank struktur

Oprettet:12-12-2017 14:34:25

Strukturen indeholder oplysninger om ny bundfældningstank. Nyt i denne version: BundfaeldningstankEksisterendeStruktur opgraderet til 1.2.0

Eksisterende bundfældningstank struktur

Oprettet:12-12-2017 12:31:42

Strukturen indeholder oplysninger om eksisterende bundfældningstank. Nyt i denne version: ProductTypeText udskiftet med ArtTekst