Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

23927 resultater fundet

DP 202H Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb) struktur

Oprettet:10-02-2020 16:03:56

Strukturen indeholder blanket DP 202H Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb). Nyt i denne version: ...

BE 310 - Erklæring om, at beholder tages ud af drift

Oprettet:10-02-2020 14:03:59

Strukturen indeholder blanket BE 310 - Erklæring om, at beholder tages ud af drift - 10 års kontrol - Skema 1B. Blanketten indgår i KL's...

Beholder kontrol indikator

Oprettet:10-02-2020 14:00:30

Entydig angivelse af, om der ønskes kontrol af beholder.

HM 001 - Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Oprettet:10-02-2020 13:33:04

Strukturen indeholder blanket HM 001 - Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning (efter lov om social service §§ 112/113/11...

Arbejds patient skade kode

Oprettet:10-02-2020 13:29:59

Entydig angivelse af om en skade er en arbejdsskade eller patientskade.

SP 941EGON_000 Helbredstillæg - Refundering af udlæg

Oprettet:10-02-2020 12:50:24

Strukturen indeholder blanket SP 941EGON_000 Helbredstillæg - Refundering af udlæg. Nyt i denne version:CertifikatIdentifikator, Virksom...

SP 242_561 - Ansøgning om udvidet helbredstillæg (Esbjerg Kommune) struktur

Oprettet:05-02-2020 09:36:41

Strukturen indeholder blanket SP 242_561 - Ansøgning om udvidet helbredstillæg (efter pensionsloven eller førtidspensionsloven) - specia...

Udvidet helbredstillæg (Esbjerg Kommune) struktur

Oprettet:05-02-2020 09:20:09

Informationer om udvidet helbredstillæg i Esbjerg Kommune